Dina möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Här kan du läsa om de olika ekonomiska stöden, till exempel hur stor ersättning du kan få och hur länge du kan få stöd.

Läs om hur vi kan hjälpa dig

Läs om villkoren för att få stöd

En utbildning som är fem dagar eller längre

Offentligt omställningsstudiestöd från CSN

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ansöka om offentligt omställningsstudiestöd från CSN. Stödet består av ett bidrag som baseras på din inkomst, upp till ett maxbelopp. Du kan komplettera bidraget med ett omställningsstudielån från CSN om du vill.

Du kan få stödet i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder, så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden. Du kan alltså studera kortare och längre perioder vid olika tillfällen i ditt yrkesliv.

Bidraget ersätter 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år. År 2023 motsvarar det en inkomst på 27 863 kronor per månad. Det innebär att du som mest kan få 22 290 kronor i bidrag per månad.

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN.se

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL

Du kan även ha rätt till ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL som ger dig pengar utöver det offentliga omställningsstudiestödet från CSN.

Du behöver inte ansöka separat om detta stöd, utan får det automatiskt när du:

  1. har beviljats omställningsstudiestöd från CSN
  2. uppfyller villkoren för stödet
  3. har tillräckligt hög inkomst

Det kompletterande kollektivavtalade studiestödet fyller ut det offentliga omställningsstudiestödets bidragsdel upp till 80 procent av din inkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. År 2023 motsvarar det en inkomst på ungefär 34 000 kronor per månad.

Om du har en högre inkomst än så fyller det kompletterande omställningsstudiestödet ut upp till 65 procent av din inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. År 2023 motsvarar det en inkomst på 74 300 kronor per månad.

Diagrammet nedan ger dig en indikation om hur stort ekonomiskt stöd du kan få i relation till din ordinarie lön, för utbildningar som är fem dagar eller längre. Du kan även beräkna din möjliga ersättning för utbildningar oavsett utbildningslängd.

En utbildning som är kortare än fem dagar

Du kan ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för utbildningar som är kortare än fem dagar.

Stödet ersätter 70 procent av din inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. År 2023 motsvarar det en inkomst på 74 300 kronor per månad.