Har vi rätt till stöd?

För arbetsgivaren

Omställningsstödet ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. För att försäkringen ska gälla ska er arbetsplats ha haft en omställningsförsäkring i minst tre månader innan ni kan säga upp personal. Ansökan om omställningsstöd ska komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader från sista anställningsdag. 

Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, här hittar du andra omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Vid konkurs

Omställningsförsäkringen gäller även om företaget har gått i konkurs. Både om företaget har gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd gjorts eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

För de uppsagda

Omställningsstödet gäller för de som:

  • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd)
  • är tillsvidareanställda
  • varit anställda i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
  • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt

Den som blir uppsagd har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader. 
Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.
Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om man samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.