Har vi rätt till stöd?

För arbetsgivaren

Omställningsstödet ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. Ansökan om omställningsstöd ska komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 eller 24 månader från sista anställningsdag beroende på vilket kollektiv- eller hängavtal deltagaren omfattas av.

Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden

Vid konkurs

Omställningsförsäkringen gäller även om företaget har gått i konkurs. Både om företaget har gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd gjorts eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

För de uppsagda

När kan jag få omställningsstöd?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL i dessa olika situationer:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist.
  • Du har blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom).
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom).
  • Du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022.

För att kunna få stödet behöver du även:

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år.

Det är inte ett krav att du själv är medlem i en facklig organisation för att få stöd, men det företag du arbetar i behöver ha ett kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL. Läs om villkoren och hur ansökan går till.