Så funkar det

Om ansökan

Då kan du ansöka själv

Du kan själv ansöka om omställningsstöd om du har blivit uppsagd på grund av personliga skäl (sjukdom), kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av sjukdom eller ohälsa, eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.

Ansök om omställningsstöd

Då ansöker din arbetsgivare och en facklig representant om stöd för dig

Om du har blivit uppsagd eller kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare och en facklig representant som måste ansöka om omställningsstöd för dig. Du kan alltid fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stödet. Ofta vet de hur det fungerar. Om företaget du är anställd i gått i konkurs är det enbart en facklig representant som behöver ansöka.

En första kontakt

När vi har bekräftat att du uppfyller villkoren för stödet kontaktar vi dig för att boka in ett första samtal. Då får du träffa en omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL som berättar på vilka sätt vi kan hjälpa dig.

Du behöver inte förbereda dig inför samtalet. Tillsammans pratar ni om dina förutsättningar och bästa vägen för dig till ett nytt jobb utifrån de möjligheter och behov som finns på arbetsmarknaden. I samtalet kan du tacka ja till att få fortsatt stöd men du behöver inte bestämma dig direkt.

Du kan välja mellan att träffa oss på plats eller digitalt i ett videosamtal.

"Det gick snabbare än väntat att få hjälp och när jag fick sms:et från Trygghetsfonden TSL med inbjudan till coachsamtal gav det tröst. Det blev en ljusglimt i tillvaron att de hörde av sig."

Pernilla Wiland 

Abecita Pernilla Wiland 1920X1332 1

Du får din egen jobbcoach

I nästa steg i stödet får du din egen jobbcoach. Coachen hjälper dig att hitta och ansöka om lediga jobb, kan ge råd inför anställningsintervjuer och stödja dig i kontakten med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om det ökar dina chanser att få ett jobb kan du och coachen ansöka om utbildning eller validering för dig. Om du vill starta eget företag får du rådgivning kring det.

Vårt mål är att du som tar del av omställningsstödet ska få ett nytt jobb så fort som möjligt. Vi rekommenderar därför att du kommer i gång att söka jobb redan under din uppsägning om du blivit uppsagd.

Förstärkt stöd vid sjukdom/ohälsa

När du har beviljats omställningsstöd och om du har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan du få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser.

Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

Påbörja längre utbildning

Kommer du fram till att du vill gå en längre utbildning, till exempel för att byta yrke, får du hjälp av din coach att komma i kontakt med en av våra karriär- och studievägledare som hjälper dig i ditt val av utbildning.

Kompletterande a-kassa vid tvist om uppsägning

Om du har en tvist med arbetsgivaren om en eventuell uppsägning kan du ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning.

Läs om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Vanliga frågor och svar om hur det funkar

Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal eller hängavtal med ett LO-förbund.

Läs mer om villkor för att få stöd

Kan jag få omställningsstöd om jag bara blir uppsagd från del av tjänst?

Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att du därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

Kan jag få omställningsstöd vid varsel?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

Vad innebär förstärkt stöd vid sjukdom?

När du har beviljats omställningsstöd och om du har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan du få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att du ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån din arbetsförmåga.

Det spelar ingen roll hur du har lämnat din anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är ditt behov som är utgångspunkten. Du kan inte få stödet om du har en anställning.

Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

Stödinsatserna för dig kan till exempel vara:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Kan jag få omställningsstöd om jag sagt upp mig själv?

Nej, du kan inte få omställningsstöd om du sagt upp dig på egen begäran.