Om Trygghetsfonden TSL

Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Vi hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb.

Vårt mål är att alltid hitta en lösning för privatanställda arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Lösningen kan innebära nytt jobb, starta eget eller att börja studera. När det behövs kan vi erbjuda kortare yrkesutbildningar eller validering av yrkeskunskaper för att öka anställningsbarheten. TSL underlättar strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och stärker matchningen.

Ett 1000-tal fackliga ombudsmän, 4000 - 5000 arbetsgivare, ett 30-tal omställningsföretag och ett 40-tal medarbetare på TSL ser årligen till att omställningsarbetet är framgångsrikt. Totalt omfattas 70 000 arbetsgivare och 2 000 000 medarbetare av TSL:s omställningslösning.

2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades. Vår omställningslösning gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Ladda ner vår broschyr här.

Omställningsprocessen

Trygghetsfonden TSL tar ett stort ansvar över hela omställningsprocessen. Från att arbetsgivare och fack anmäler att en person ska sägas upp till att slutresultatet av omställningsprojektet rapporteras tillbaka till dem.

Omställningsprocessen:

1. Arbetsgivare & fack ansöker om omställningsstöd direkt från TSL

2. TSL kontaktar arbetsgivare och fack för att få mer information

3. TSL:s omställningsrådgivare träffar den uppsagde för att bedöma behov av coachning eller utbildning

4. Omställningsföretaget coachar den uppsagde

5. Omställningsföretaget fakturerar TSL

6. TSL återkopplar resultatet till arbetsgivare och fack.

Vi finns i sex regioner i Sverige med omställningsrådgivare som täcker upp hela landet från norr till söder.

TSL har upphandlat ett antal omställningsföretag som utför omställningsarbetet. Här finns dessa fördelade per region och län.

Styrelse

TSL:s styrelse representeras av Svenskt Näringsliv och LO. Det finns tre ledamöter från repektive part och lika många suppleanter. 

Svensk Näringsliv representeras av följande ledamöter och suppleanter:

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Ordförande i TSL:s styrelse
David Johnson, Trä- och Möbelföretagen
Marcus Dahlsten, Transportföretagen
Thomas Erséus, Almega
Ola Axelsson, Svenska Handel
Pär Andersson, Svenskt Näringsliv

Läs mer om Svenskt Näringsliv.

LO representeras av följande ledamöter och suppleanter: 

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Renée Andersson, LO
Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund
Patrik Östberg, Byggnadsarbetareförbundet
Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Ulrika Vedin, LO

Läs mer om LO. 

Senast ändrad: 2019-11-06