Våra olika stöd och hur du ansöker

Privatperson

Vi erbjuder två olika typer av stöd som du kan ansöka om.

När du har blivit av med jobbet

Om du har blivit av med jobbet kan vi ha möjlighet att hjälpa dig till ett nytt jobb, att starta eget företag eller börja studera. Du kan även ha rätt till avgångsbidrag. Detta kallas för omställningsstöd.

Du kan få omställningsstöd om du blivit uppsagd, nått slutet på en tidsbegränsad anställning eller om företaget du är anställd i går i konkurs.

Läs mer om omställningsstödet

Då kan du ansöka själv

Du kan själv ansöka om omställningsstöd om du har blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom), kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av sjukdom eller ohälsa, eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.

Ansök om omställningsstöd

Då ansöker din arbetsgivare och en facklig representant om stöd för dig

Om du har blivit uppsagd eller kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare och en facklig representant som måste ansöka om omställningsstöd för dig. Du kan alltid fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stödet. Ofta vet de hur det fungerar. Om företaget du är anställd i går i konkurs fungerar det på samma sätt.

När du har en pågående anställning

Om du har en pågående anställning kan vi erbjuda dig karriär- och studievägledning. Du kan även ha möjlighet att få utbildning och ekonomiskt stöd. Målet med stödet är att du ska kunna få en starkare framtida ställning på arbetsmarknaden. Detta kallas för kompetensstöd.

Läs mer om kompetensstödet

Ansök om kompetensstöd

Facklig representant

Du som är representant för en facklig organisation inom LO kan ansöka om omställningsstöd för medarbetare och få vårt stöd i frågor som rör vårt omställnings- och kompetensstöd.

Allt för dig som facklig representant

Ansök om omställningsstöd

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare som har kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde kan ansöka om omställningsstöd för dina medarbetare. Vi stöttar och underlättar även ert arbete under hela omställningsprocessen.

Allt för dig som arbetsgivare

Ansök om omställningsstöd

Hjälp med ansökan

Om du vill ha hjälp inför eller med din ansökan kan du kontakta vår kundservice.

Kontakta oss