alt-text

Utbildningsinsatser till livsmedelsbranschen

Välkommen att ansöka om kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för era anställda inom ramen för Trygghetsfonden TSL:s projekt ”Kompetens för konkurrenskraft-för individer och företag.” Vi öppnar nu för erbjudanden till livsmedelsbranschen och har sedan tidigare erbjudande riktade till industrin, handeln, transportsektorn samt hotell- och restaurangbranschen.


Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal utbildningar som är relevanta för er arbetsgivare och era medarbetare.

Redan nu finns elva olika insatser att söka:

  • Yrkessvenska
  • Hygienutbildning inom lokalvård
  • Branschvalidering inom Industriteknik BAS, Automation BAS och Underhåll BAS
  • Kundservice och kundbemötande i livsmedelsbranschen
  • Customer Experience fysiskt och digitalt
  • Digital marknadsföring
  • Från tanke till köp - den digitala kundresan
  • Marknadsföring i sociala medier
  • Träffa rätt i din digitala marknadsföring

För att se hela det aktuella utbudet vänligen besök vår utbildningsportal.

Kompetensutvecklingsinsatserna är kostnadsfria och kan sökas av alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde och har drabbats negativt av Covid-19. Ansökan görs partsgemensamt och kan göras för alla företagets anställda inklusive permitterade/korttidsarbetande fram till den 31 oktober 2022.

Ansökan om dessa ESF-medel för kompetensutveckling överenskommes mellan lokala parter, d.v.s. företaget och lokal facklig organisation (med lokal facklig organisation menas fackklubb eller lokal ombudsman).

Publicerat: 2021-05-31

Frågor och svar

Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?

Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling.

Hur ansöker man om kompetensutvecklingsinsatser?

Arbetsgivare och fack ansöker enkelt om kompetensutvecklingsinsats på tsl.se/ansökan genom att fylla i en intresseanmälan. Den information som behövs i ansökan är företagets organisationsnummer, företagets kontaktperson, facklig representant samt personnummer, mobilnummer och e-post till de anställda.

Behöver företaget stå för några extra kostnader?

Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.