Hur går det till?

Omställningsprocessen

  1. Arbetsgivare & fack ansöker om omställningsstöd: Vid beslut om uppsägning på ett företag som har kollektivavtal med ett LO-förbund anmäler företag och fack behov av omställningsstöd direkt hos Trygghetsfonden
  2. Trygghetsfonden TSL kontaktar arbetsgivare och fack: Vi bekräftar ansökan och stämmer av att den är komplett samt lyssnar av vilka önskemål som finns kring omställningsprocessen.
  3. En omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL träffar den uppsagde: Syftet är att informera om hur stödet fungerar och höra efter om det finns särskilda behov som vi ska ta hänsyn till.
  4. Omställningsföretaget coachar den uppsagde: Uppdraget att utföra jobbcoachningen tilldelas automatiskt en av våra kvalitetssäkrade omställningsleverantörer.
  5. Vi återkopplar resultatet till arbetsgivare och fack: En del i vår kvalitetssäkring innebär att att arbetsgivare och fack löpande får statusrapporter kring omställningsarbetet. Projektet avslutas med en slutrapport där resultaten redovisas.