Vem kan få hjälp?

När kan du få karriär- och studievägledning samt ekonomiskt stöd för studier?

Stödet kan du få till exempel om du vill vidareutveckla dig och skaffa nya färdigheter inom området du redan jobbar inom. Du kan också nyttja det för att helt byta yrkesinriktning. Huvudsaken är att du med stödet ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. 

Karriär- och studievägledning

För att ta del av karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL behöver du:

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • I DIN NUVARANDE ANSTÄLLNING omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år.

Dina möjligheter till ekonomiskt stöd under dina studier

Dina möjligheter till ett ekonomiskt stöd under dina studier kan vara flera beroende på vilka villkor du uppfyller. Det finns dels ett offentligt omställningsstudiestöd från CSN, dels kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Här nedan kan du läsa om vad som gäller.

Offentligt omställningsstudiestöd från CSN

För att ta del av det offentliga omställningsstudiestödet via CSN behöver du:

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren.
  • vara mellan 27 och 62 år gammal.

Fler villkor gäller. Du kan läsa om dem på CSN.se.

Det offentliga omställningsstudiestödet består av ett bidrag som kan kompletteras med ett lån. Den övre åldersgränsen är olika för bidragen och lånet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det som längst i 10 veckor vid heltidsstudier. Före dess kan du få det som längst i 44 veckor vid heltidsstudier.

Kollektivavtalade studiestöd från Trygghetsfonden TSL

För att ta del av det kompletterande kollektivavtalade studiestödet samt det kortvariga kollektivavtalade studiestödet från Trygghetsfonden TSL behöver du uppfylla villkoren för det offentliga omställningsstudiestödet, och dessutom:

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna i ett eller flera TSL- eller TRR-anslutna företag.
  • I DIN NUVARANDE ANSTÄLLNING omfattas av kollektivavtal eller hängavtal på din arbetsplats, där parterna skrivit på det nya Huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd.

Det kompletterande kollektivavtalade studiestödet kan ge dig ekonomisk ersättning utöver det offentliga omställningsstudiestödet från CSN för utbildningar som är fem dagar eller längre. För att kunna få detta stöd måste du först ha beviljats offentligt omställningsstudiestöd av CSN.

Det kortvariga kollektivavtalade studiestödet kan ge dig ekonomisk ersättning direkt från Trygghetsfonden TSL för utbildningar som är kortare än fem dagar. Vi på TSL beslutar om detta stöd.