Så kan vi hjälpa dig

Se filmen om vårt stöd och hur det går till

Möte Kvinna Och Man

Stödet är kostnadsfritt

Stödet ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på din arbetsplats och är kostnadsfritt för dig. För att ta del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor.

Läs om villkoren för stödet

Innehållet i stödet

Karriär- och studievägledning

När du väljer att kontakta oss får du ett personligt stöd av en professionell karriär-och studievägledare. Vägledaren har goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken.

I kontakten med vägledaren får du berätta om din bakgrund, din situation i dag och vad du har för tankar och önskemål om framtiden. Du får hjälp att hitta de bästa möjligheterna till kompetensutveckling för dig, baserat på vad du själv vill tillsammans med de behov och möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Vägledningen kan anpassas efter dina förutsättningar och önskemål. Den kan erbjudas digitalt, fysiskt eller i en kombination. Du kan ta del av stödet när du vill och behöver vid olika tillfällen i ditt yrkesliv.

Möjligheter till ekonomiskt stöd

Om du kommit en bit in i arbetslivet och vill gå en utbildning för att stärka din ställning på arbetsmarknaden finns olika möjligheter att få ekonomiskt stöd.

Med det ekonomiska stödet kan du behålla upp till 80 procent av din ordinarie inkomst under tiden du är tjänstledig från ditt jobb för att utbilda dig.

Du kan få ekonomiskt stöd som längst i 44 veckor (eller 10 veckor efter året du fyller 60 år) vid heltidsstudier, och längre än så vid deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare utbildningar.

Så här tar du del av stödet

Steg 1: Du ansöker om stödet

För att ta del av karriär- och studievägledningen från Trygghetsfonden TSL behöver du först ansöka om stödet.

Till ansökan

Hjälp med ansökan

Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 10 (öppet vardagar 09.00–11.30, 12.30-16.00) eller mejla till kundservice@tsl.se.

Yttrande till CSN

Om du redan har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN behöver du även göra en ansökan till oss på Trygghetsfonden TSL. Det är nödvändigt för oss att ha ett samtal med dig så att vi kan skapa underlag för det yttrande CSN vill ha av oss gällande din ansökan.

Till ansökan

Läs mer om yttrandet till CSN (mer information finns även längre ned på den här sidan)

Är du osäker på om Trygghetsfonden TSL är rätt för dig?

Om du är osäker på om du tillhör Trygghetsfonden TSL kan du ta reda på din arbetsgivares organisationsnummer och ange det i samband med din ansökan. Då får du direkt veta om det är av oss du kan få stöd. Du kan också kontrollera själv om du tillhör Trygghetsfonden TSL genom att fylla i din arbetsgivares organisationsnummer på hitta din omställningsorganisation.

Läs om andra omställningsorganisationer i Sverige

Steg 2: Vi bekräftar att du har rätt till stödet

När vi har fått in din ansökan kontrollerar vi först om du har rätt till stödet.

Läs om villkoren för stödet

Steg 3: Vi kontaktar dig för ett första samtal

När vi har bekräftat att du har rätt till stödet kontaktar vi dig för ett första vägledningssamtal. I samtalet får du möjlighet att berätta om var du befinner dig i ditt arbetsliv och om dina mål och önskemål om framtiden. Vi berättar för dig hur vi kan stötta dig att nå dina mål.

Steg 4: Fördjupad vägledning

När vi haft det första vägledningssamtalet kan du gå vidare och få fördjupad karriär- och studievägledning genom ytterligare träffar med oss.

I samtalen ser vi tillsammans över dina olika alternativ för att kunna nå dina mål och samtidigt stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

För en del räcker det att få stöd och råd på vägen, och för andra kan vägledningen leda fram till ett beslut om att gå en utbildning.

Steg 5: Möjligheter till utbildning

Det kan finnas flera möjliga vägar att uppnå dina mål med hjälp av utbildning. Du kan till exempel komma fram till att du vill:

  • komplettera en tidigare utbildning
  • bredda din kompetens med hjälp av ny utbildning
  • gå en utbildning för att helt eller delvis byta till ett nytt yrke
  • validera kunskaper och färdigheter som du redan har

Validering innebär att du får hjälp med en bekräftelse och ett erkännande av något du kan, vilket kan göra dig kvalificerad för vissa jobb eller utbildningar.

Tillsammans hittar vi de bästa utbildningsvägarna för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Ekonomiskt stöd under utbildningen

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning finns olika möjligheter att få ekonomiskt stöd under tiden du är borta från jobbet.

Läs mer om möjligheterna till ekonomiskt stöd

Läs om villkoren för ekonomiskt stöd

En utbildning som är fem dagar eller längre

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ansöka om det som kallas offentligt omställningsstudiestöd hos CSN. Du kan även ansöka om ett omställningsstudielån hos CSN.

Ett krav för att få studiestödet är att utbildningen bedöms stärka din ställning på arbetsmarknaden – alltså att utbildningen ökar dina möjligheter till försörjning inom det eller de områden som utbildningen ger dig kompetens inom.

Det är den vägledare som du har kontakt med på Trygghetsfonden TSL som skriver en motivering för hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden, och som ska bekräfta att den kompetens du får med hjälp av utbildningen är eller kommer att bli efterfrågad på arbetsmarknaden.

Bedömningen ligger till grund för ett yttrande som Trygghetsfonden TSL skickar till CSN om din valda utbildning. CSN lägger särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut om ditt ekonomiska stöd.

CSN handlägger din ansökan och om de beviljar omställningsstudiestödet börjar du få dina pengar när du påbörjar din utbildning.

Utöver det offentliga omställningsstudiestödet från CSN kan du även ha rätt till ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Detta får du reda på i samband med ditt första vägledningssamtal med oss.

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN.se (nytt fönster)

Läs mer om yttrandet som Trygghetsfonden TSL skickar till CSN

En utbildning som är kortare än fem dagar

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du i vissa fall ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd under dina utbildningsdagar då du inte har lön. Vi på Trygghetsfonden TSL tar beslut om stödet och betalar ut pengarna. Vi informerar dig även om denna möjlighet i samband med vägledningssamtalet.

Betald utbildning och validering

Trygghetsfonden TSL kan i vissa fall ha möjlighet att betala för utbildning eller validering av dina kompetenser.

Tjänstledighet

Tänk på att du bör ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för studier i så god tid som möjligt, om du avser vara tjänstledig på heltid eller deltid för att studera.

Ansökan om utbildning

Tänk på att ansöka till den utbildning som du även har ansökt om ekonomiskt studiestöd för.

Steg 6: Du påbörjar din utbildning och får din ekonomiska ersättning

När du påbörjar din utbildning börjar du få din ekonomiska ersättning enligt besluten hos CSN och Trygghetsfonden TSL.