Så funkar det

Steg 1: Du ansöker om stödet

För att ta del av karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL behöver du först ansöka om stödet. Du ansöker här.

Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 10 eller mejla till kundservice@tsl.se.

Yttrande till CSN

Om du redan ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN behöver du även ansöka om ett vägledningssamtal hos oss, via länken ovan. Det är nödvändigt för att vi ska kunna skapa underlag för det yttrande som CSN vill ha av oss gällande din ansökan. Du kan läsa mer om detta här och längre ned på den här sidan.

Är du osäker på om Trygghetsfonden TSL är rätt för dig?

Om du är osäker på om du tillhör TSL kan du ta reda på din arbetsgivares organisationsnummer och ange det i samband med din ansökan. Då får du direkt veta om det är av oss du kan få stöd. Här kan du läsa om andra omställningsorganisationer i Sverige.

Steg 2: Vi bekräftar att du har rätt till stödet

När vi har fått in din ansökan kontrollerar vi först om du har rätt till stödet. Du kan läsa mer om villkoren för stödet här.

Steg 3: Vi kontaktar dig för ett första samtal

När vi har bekräftat att du har rätt till stödet kontaktar vi dig för ett första vägledningssamtal. I samtalet får du möjlighet att berätta om var du befinner dig i ditt arbetsliv och om dina mål och önskemål om framtiden. Vi berättar för dig hur vi kan stötta dig att nå dina mål.

Steg 4: Fördjupad vägledning

När vi haft det första vägledningssamtalet kan du gå vidare och få fördjupad vägledning med en av våra karriär- och studierådgivare. Det kan vara ett eller flera ytterligare samtal.

I dessa samtal ser vi tillsammans över dina olika alternativ för att kunna nå dina mål och samtidigt stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

För vissa räcker det att få stöd och råd på vägen, och för andra kan vägledningen leda fram till ett beslut om att gå en utbildning.

Steg 5: Möjligheter till utbildning

Det kan finnas flera möjliga vägar att uppnå dina mål med utbildning. Det kan handla om att komplettera en tidigare utbildning, att bredda din kompetens med hjälp av ny utbildning eller att först validera någon av dina befintliga kompetenser för att förstå ditt behov av utbildning.

Tillsammans hittar vi de bästa och mest effektiva sätten att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden genom utbildning.

Ekonomiskt stöd under studierna

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning finns olika möjligheter att få ekonomiskt studiestöd för tiden du behöver vara borta från jobbet.

Du kan läsa om villkoren för att få ekonomiskt stöd under utbildning här.

Hur stort ekonomiskt stöd du kan få kan du läsa om här.

En utbildning som är fem dagar eller längre

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ansöka om det som kallas offentligt omställningsstudiestöd hos CSN. Du kan även ansöka om ett omställningsstudielån hos CSN.

Ett krav för att få studiestödet är att utbildningen bedöms stärka din ställning på arbetsmarknaden – alltså att utbildningen ökar dina möjligheter till försörjning inom det eller de områden som utbildningen ger dig kompetens inom.

Det är den vägledare som du har kontakt med som skriver en motivering för hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden, och som ska bekräfta att den kompetens du får med hjälp av utbildningen är eller kommer att bli efterfrågad på arbetsmarknaden.

Bedömningen ligger till grund för ett yttrande som TSL skickar till CSN om din valda utbildning. CSN lägger särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut.

CSN handlägger din ansökan och om de beviljar den börjar du få dina pengar när du påbörjar din utbildning.

Utöver det offentliga omställningsstudiestödet från CSN kan du även ha rätt till ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd från TSL. Detta får du reda på i samband med ditt första vägledningssamtal med oss på TSL.

En utbildning som är kortare än fem dagar

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du i vissa fall ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd under dina utbildningsdagar då du inte har lön. Vi på Trygghetsfonden TSL tar beslut om stödet och betalar ut pengarna. Vi informerar dig även om denna möjlighet i samband med vägledningssamtalet.

Betald utbildning/validering

Trygghetsfonden TSL kan i vissa fall ha möjlighet att betala för utbildning eller validering av dina kompetenser.

Tjänstledighet

Tänk på att du bör ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för studier i så god tid som möjligt, om du avser vara tjänstledig på heltid eller deltid för att studera.

Ansökan om utbildning

Tänk också på att ansöka om den utbildning som du ansökt om ekonomiskt studiestöd för.

Steg 6: Du påbörjar din utbildning och får ersättningen

När du påbörjar din utbildning börjar du få din ekonomiska ersättning enligt besluten hos CSN och TSL.