Vem kan få hjälp?

Kan jag få omställningsstöd?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du

  • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd)
  • är tillsvidareanställd
  • varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
  • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt

Du har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader.

Du kan få omställningsstöd även om du inte är med i facket.

Caroline på stan

Arbetsgivare och fack ansöker åt dig

Omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. Finns det ett kollektivavtal med ett LO-förbund på arbetsplatsen så ingår omställningsförsäkringen.

När du har blivit uppsagd ska du fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stöd från Trygghetsfonden TSL. Har din arbetsgivare omställningsförsäkring så kan du ha rätt till att få den här hjälpen. Ofta vet både facket och företaget hur det fungerar med omställningsstöd och det är de som ska se till att det görs en ansökan, du ansöker alltså inte själv. Ansökan om omställningsstöd ska komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader från sista anställningsdag. 

Om företaget gått i konkurs

Du kan få omställningsstöd även om företaget du har arbetat på gått i konkurs. Det gäller både om företaget har gått i konkurs innan ansökan gjordes eller om företaget gått i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget du arbetar på går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker din fackliga organisation om omställningsstöd för dig. 

Undantag

Du kan inte få omställningsstöd om du samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Hur vet jag om min arbetsplats har kollektivavtal?

Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet om ni har ett avtal. Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, här hittar du andra omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Har du fler funderingar?