Vanliga frågor

  Jag har blivit uppsagd, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

  Trygghetsfonden TSL hjälper dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. Vi erbjuder dig stöd utifrån just dina behov tillsammans med en av Sveriges bästa jobbcoacher. Förutom att få hjälp på vägen mot ett nytt jobb kan du få stöd i kontakterna med myndigheter som till exempel Försäkringskassan. Det kan även finnas möjligheter till avgångsbidrag och en utbildningsinsats. När du träffar oss på Trygghetsfonden TSL får du reda på i detalj vad stödet kan innebära för dig. Läs mer om hur det fungerar här.

   

  Kan jag ansöka om pengar hos Trygghetsfonden TSL?

  Stödet från oss innebär att du får möjlighet att delta i ett omställningsprogram eller utbildning, läs mer under Så funkar det. Du kan däremot få avgångsbidrag från Afa Försäkring om du uppfyller villkoren för detta, läs mer under Ekonomiskt stöd (AGB).

  Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

  Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal med ett LO-förbund. Läs mer om villkor under "Vem kan få hjälp"

  Kan man få omställningsstöd om man bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen. Läs mer under "Vem kan få hjälp?".

  Kan man få omställningsstöd flera gånger?

  Ja. För att kunna utnyttja omställningsstödet igen krävs att man har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att man har utnyttjat stödet första gången.

  Hur används mina personuppgifter inom Trygghetsfonden TSL?

  Trygghetsfonden TSL behandlar personuppgifter för att kunna administrera ansökan om omställningsstöd och i syfte att utvärdera Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. Uppgifterna kan även komma att överföras till annan organisation i syfte att utvärdera arbetsmarknadspolitiken, arbetsmarknadens funktionssätt och Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. 

  För de personer som har skyddad identitet har vi speciella och säkra rutiner. Läs mer om ur vi behandlar personuppgifter här.

  Vad betyder permittering?

  Om du har blivit permitterad betyder det att du fortfarande har kvar ditt jobb, men att din arbetsgivare under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till dig. Omställningsförsäkringen gäller inte om du är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Vad betyder korttidspermittering?

  Som en följd av coronaviruset gäller under 2020 ett system för korttidspermittering. Om du blir korttidspermitterad betyder det att du går ner i arbetstid under en period men får ut nästan hela din lön eftersom staten betalar en stor del av den. Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för dig som blir korttidspermitterad.

  Vad betyder varsel?

  Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

  Vad betyder uppsägning på grund av arbetsbrist?

  När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd på grund av arbetsbrist betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Läs mer om stödet här.

  Gäller omställningsförsäkringen vid permittering?

  Nej, omställningsförsäkringen gäller inte om du är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Gäller omställningsförsäkringen vid korttidspermittering?

  Nej, Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för dig som blir korttidspermitterad.

  Gäller omställningsförsäkringen vid varsel?

  Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.