Dina möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning finns olika möjligheter att få ekonomiskt studiestöd för tiden du behöver vara borta från jobbet.

Du kan läsa om villkoren för att få ekonomiskt stöd under utbildning här.

En utbildning som är fem dagar eller längre

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ansöka om det som kallas offentligt omställningsstudiestöd hos CSN. Det består av ett omställningsstudiebidrag som baseras på din inkomst, upp till ett maxbelopp. Du kan komplettera bidraget med ett omställningsstudielån från CSN om du vill.

Du kan få stödet i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, även under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder, så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden. Du kan alltså studera kortare och längre tid vid olika tillfällen i ditt yrkesliv.

Bidraget ersätter 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år. År 2022 motsvarar det en inkomst på 26 625 kronor per månad. Det innebär att du som mest kan få 21 300 kronor i bidrag per månad år 2022.

Vissa har även rätt till ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL, som bygger på det offentliga omställningsstudiestödet från CSN. Om du har rätt till detta stöd beror på vilket kollektivavtal eller hängavtal du omfattas av. Vi berättar vad som gäller för dig efter att du skickat in din ansökan till oss.

Det kompletterande kollektivavtalade studiestödet fyller ut det offentliga omställningsstudiestödets bidragsdel upp till 80 procent av din inkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. År 2022 motsvarar det en inkomst på ungefär 32 500 kronor per månad.

Om du har en högre inkomst än så fyller det kompletterande omställningsstudiestödet ut upp till 65 procent av din inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. År 2022 motsvarar det en inkomst på 71 000 kronor per månad.

Diagrammet nedan ger dig en indikation om hur stort ekonomiskt stöd du kan få i relation till din ordinarie lön. Du kan även beräkna din möjliga ersättning under utbildningar som är fem dagar eller längre här

Utbildningar som är kortare än fem dagar

Vissa har rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för utbildningar som är kortare än fem dagar. Även rätten till detta stöd styrs av vilket kollektivavtal eller hängavtal du omfattas av.

Stödet är 70 procent av din inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. År 2022 motsvarar det en inkomst på 71 000 kronor per månad.

Vilka utbildningar kan man få stöd för?

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola.

Även utbildningar som en omställningsorganisation som Trygghetsfonden TSL finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Du kan inte få omställningsstudiestöd för utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter.