Vanliga frågor

    Hur används mina personuppgifter inom Trygghetsfonden TSL?

    Trygghetsfonden TSL behandlar personuppgifter för att kunna administrera ansökan om omställningsstöd och i syfte att utvärdera Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. Uppgifterna kan även komma att överföras till annan organisation i syfte att utvärdera arbetsmarknadspolitiken, arbetsmarknadens funktionssätt och Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. 

    För de personer som har skyddad identitet har vi speciella och säkra rutiner. Läs mer om ur vi behandlar personuppgifter här.