Hur går det till?

Här får du en beskrivning av hur stödet fungerar.

 

 

Ansökan

När du har blivit uppsagd ska du fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stöd från Trygghetsfonden TSL. Har din arbetsgivare omställningsförsäkring så kan du ha rätt till att få den här hjälpen. Ofta vet både facket och företaget hur det fungerar med omställningsstöd och det är de som ska se till att det görs en ansökan. Du ansöker inte själv och omställningsstödet kostar inte något för dig. Läs mer i vår broschyr här

 

Mötet

Första steget är att du får träffa en omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL som berättar för dig om vad stödet innebär och lyssnar på vilka behov just du har. För att komma igång så snabbt som möjligt och få träffa din coach kan du tacka ja till stödet redan när du träffar din omställningsrådgivare. Du kan också tacka ja till stödet senare. När du tackat ja kontaktar din jobbcoach dig och ni påbörjar vägen till ett nytt jobb.

 

Vägen till ett nytt jobb

Det bästa är om du kan komma igång direkt, redan under din uppsägningstid. Du kan få stöd i upp till ett år efter sista anställningsdag. Stödet anpassas helt efter dina behov och det som är viktigt för dig när det gäller att hitta ett nytt jobb eller starta eget.

Coachning
Coachning handlar om att du får stöd i att söka jobb men ansvaret för att hitta ett nytt jobb ligger på dig. Coachen kan komma med råd, dela med sig av sin erfarenhet och hjälpa dig att se möjligheter som du inte tänkt på själv. 

Kompetenskartläggning
Jobbcoachen och du hjälps åt att kartlägga din situation och vad det är du kan. Det handlar till exempel att prata om vad det är du har gjort på ditt tidigare jobb och skriva ner det på ett sätt så att andra kan förstå. Under samtalen med jobbcoachen får du ofta bra idéer på vilken typ av jobb det är du ska söka.   

Utbildning och validering
Om jobbcoachen kommer fram till att du skulle behöver komplettera med en kortare yrkesutbildning eller få din erfarenhet dokumenterad för att få ett visst jobb kan vi erbjuda utbildningsinsatser.  

CV och jobbansökan
Jobbcoachen är proffs på att skriva CV, eller meritförteckning, och jobbansökan. Ofta skriver du CV och jobbansökan själv men coachen hjälper dig med tips och råd. När du blir kallad till intervju så kan du diskutera och öva inför intervjun med din coach. 

Annan hjälp
Jobbcoachen ska kunna informera dig om andra system i samhället som du behöver känna till när du blivit uppsagd. Exempel på sådant är: Avgångsbidrag,  A-kassa, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcentra, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser).