Hur går det till?

Här får du en beskrivning av hur det går till att få omställningsstöd.

 

 

Ansökan

Direkt när du har blivit uppsagd ska du fråga efter omställningsstöd. Har ditt företag omställningsförsäkring så kan du ha rätt till att få den här hjälpen. Ofta vet både facket och företaget hur det fungerar med omställningsstöd och det är de som ska se till att det görs en ansökan. Du ansöker inte själv och omställningsstödet kostar inte något för dig. Läs mer i vår broschyr här.

 

Möte

Första steget är att du får träffa TSL:s omställningsrådgivare för ett kartläggningssamtal där du informeras om vad omställningsstödet innebär och går igenom vilka behov just du har av jobbcoachning eller utbildning. När du tackar ja till omställningsstödet skriver du under en personbilaga, enklast är direkt vid mötet, alternativt efter via e-post eller brev. Efter mötet med omställningsrådgivaren kommer du att bli kontaktad av en jobbcoach och påbörja omställningsprogrammet.

 

Personbilaga

För att komma igång så snabbt som möjligt och träffa en coach kan du direkt signera din så kallade personbilaga via en e-signatur när du träffar din omställningsrådgivare. 

Vill du inte signera på plats så skickar vi bilagan till dig via e-post. Då kan du signera den elektroniskt på din mobil eller i en dator. Om du inte har tillgång till e-post så får du personbilagan hemskickad med post i stället.

 

Omställningsprogrammet

När du har fått information om vad det innebär att vara med, och när du skrivit under personbilagan, startar själva omställningsprogrammet. Det är allra bäst om du kan komma igång direkt, redan under din uppsägningstid. Som längst håller programmet på i ett år efter sista anställningsdag men de flesta möten sker den första tiden.

Stödet anpassas helt efter dina behov och det som är viktigt för dig när det gäller att hitta ett nytt jobb eller starta eget.