Vanliga frågor

  Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

  Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal med ett LO-förbund. Läs mer om villkor under "Vem kan få hjälp"

  Kan man få omställningsstöd om man bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen. Läs mer under "Vem kan få hjälp?".

  Kan man få omställningsstöd flera gånger?

  Ja. För att kunna utnyttja omställningsstödet igen krävs att man har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att man har utnyttjat stödet första gången.

  Vad betyder permittering?

  Om du har blivit permitterad betyder det att du fortfarande har kvar ditt jobb, men att din arbetsgivare under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till dig. Omställningsförsäkringen gäller inte om du är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Vad betyder korttidspermittering?

  Som en följd av coronaviruset gäller under 2020 ett system för korttidspermittering. Om du blir korttidspermitterad betyder det att du går ner i arbetstid under en period men får ut nästan hela din lön eftersom staten betalar en stor del av den. Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för dig som blir korttidspermitterad.

  Vad betyder varsel?

  Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

  Vad betyder uppsägning på grund av arbetsbrist?

  När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd på grund av arbetsbrist betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Läs mer om stödet här.

  Gäller omställningsförsäkringen vid permittering?

  Nej, omställningsförsäkringen gäller inte om du är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Gäller omställningsförsäkringen vid korttidspermittering?

  Nej, Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för dig som blir korttidspermitterad.

  Gäller omställningsförsäkringen vid varsel?

  Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.