Vanliga frågor

  Jag har blivit uppsagd, vilken hjälp till nytt jobb kan jag få?

  Trygghetsfonden TSL hjälper dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. Vi erbjuder dig stöd utifrån just dina behov tillsammans med en av Sveriges bästa jobbcoacher. Förutom att få hjälp på vägen mot ett nytt jobb kan du få stöd i kontakterna med myndigheter som till exempel Försäkringskassan. Det kan även finnas möjligheter till avgångsbidrag och en utbildningsinsats. När du träffar oss på Trygghetsfonden TSL får du reda på i detalj vad stödet kan innebära för dig. Läs mer om hur det fungerar här.

   

  Kan man få omställningsstöd om man bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen. Läs mer under "Vem kan få hjälp?".

  Kan man få omställningsstöd flera gånger?

  Ja. För att kunna utnyttja omställningsstödet igen krävs att man har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att man har utnyttjat stödet första gången.

  Vad betyder uppsägning på grund av arbetsbrist?

  När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd på grund av arbetsbrist betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Läs mer om stödet här.