alt-text

Norrskogs VD: - Det tyngsta beskedet jag någonsin behövt lämna

Till sommaren stannar sågklingorna på Östavalls sågverk. I åratal har sågverket varit Norrskogs stolthet som har försörjt halva ortens befolkning. Bakom det tuffa beslutet stod en beslutsam VD som var villig att vända på varje sten för att hjälpa de berörda till nya jobb. Med tre månader kvar till nedläggningen har flera redan gått vidare till annan sysselsättning. Hur lyckades Norrskog med detta? Hur anpassar de arbetet i coronapandemin? I en serie av tre delar träffar vi personerna bakom omställningsarbetet på Norrskog.

ÅNGE. Det var i oktober 2019 som drygt 85 anställda vid Östavalls sågverk i Ånge i Västernorrland fick beskedet att verksamheten året därpå skulle läggas ner. För Norrskog Wood Products VD (NWP) stod det tidigt klart att nedläggningen skulle ge konsekvenser långt utöver Ånge, hela ortens 200 invånare berördes. Försvårad logistik och minskad lönsamhet låg bakom det tuffa beslut som ledningen fattade.

­– Det var det tyngsta beskedet jag någonsin har behövt lämna och samtidigt var vi villiga att göra allt vi kunde för att hjälpa våra medarbetare genom denna omställning, säger NWPs VD Henrik Jönsson.

Tog kontakt med Trygghetsfonden TSL

Efter att de fackliga förhandlingarna var klara ansökte NWP om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL och kom i kontakt med Carin Edholm, Leveranschef vid Trygghetsfonden TSL Region Norr.

– Samarbetet med Trygghetsfonden TSL har varit mycket positivt. Sedan start har vi haft regelbunden kontakt med Carin och det har varit värdefullt att få tips och råd på hur vi kan underlätta omställningen för våra medarbetare, berättar Henrik.

Öppen dialog har betydelse

Att ha en öppen dialog i omställningsarbetet har enligt Henrik varit viktigt, som berättar att såväl ledningsgrupp, HR och berörda medarbetare har fått vara delaktiga i hur processen ska byggas upp.

– Vi har från början haft flera informationsmöten med alla för att fånga upp särskilda behov eller frågor, säger Henrik.

Sedan en tid tillbaka har de berörda medarbetarna fått stöd i att hitta nytt arbete. En personlig jobbcoach har tilldelats och vid behov har kompletterande yrkesutbildning eller valideringsinsats erbjudits för att stärka möjligheterna att söka nytt jobb.

Tar hjälp från utomstående

NWP har tagit initiativ till att bilda en särskild omställningsgrupp med representanter från Ånge kommun, det lokala näringslivet, Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR med uppdraget att hitta nya arbetstillfällen. Inför att sågverket stänger ner till sommaren har några berörda medarbetare redan hunnit vidare nya jobb. 

– De flesta medarbetarna har beslutat att stanna kvar i regionen men två av dem har tagit chansen att utbilda sig till dykinstruktör och fått jobb i Norge, berättar Henrik. 

Fortsatt stabilt under coronapandemin

Som det ser ut nu påverkas inte omställningsarbetet av Coronakrisen menar Henrik som är fortsatt hoppfull att omställningsarbetet fortlöper som tänkt. Bortsett från ett visst exportbortfall pågår verksamheten som vanligt, om än i en långsammare takt berättar han. Norrskog har satt upp videostationer där de uppsagda kan träffa sina jobbcoacher digitalt. 

 – Nu jobbar vi vidare och vårt fokus är att fortsatt hjälpa våra medarbetare att klara den här omställningen, säger Henrik.

Fler berättelser

Paulswemaint

Andra berättar

Smidig process positivt för SweMaint

Ann.Nilsson200902

Andra berättar

Trygghet i omställningsfasen

Stefan Johansson.200902

Andra berättar

Människorna alltid viktigare än maskinerna