alt-text

Norrskogs omställning engagerade hela orten

När Östervalls sågverk aviserade nedläggning påverkades inte bara de 85 anställda. Hela ortens 200 invånare berördes. I en serie av tre delar träffar vi personerna bakom omställningsarbetet.
I denna del möter vi HR-chefen Christina Björklund och verksamhetsutvecklaren Sandra Backlund som berättar om omställningen på Norrskog.

Positiv till samarbetet med Trygghetsfonden TSL

Drygt 85 anställda varslades när Östavalls sågverk i Ånge i Västernorrland aviserade nedläggning under 2020. För Norrskog Wood Products (NWP) VD stod det tidigt klart att nedläggningen skulle ge konsekvenser långt utöver Ånge, hela ortens 200 invånare berördes. Christina Björklund arbetar som HR-chef på Norrskog och berättar att bakom det svåra beslutet att säga upp sågens medarbetare låg minskad lönsamhet och försvårad logistik.

Att Trygghetsfonden TSL erbjuder omställningsstöd till uppsagda medarbetare är bra tycker Christina. Hon lyfter särskilt fram det nära samarbetet med Trygghetsfonden TSL:s omställningsrådgivare som positivt.

- Att snabbt få in Trygghetsfonden TSL i processen var viktigt för medarbetarna och Norrskog för det var TSL som kunde förmedla hopp om att det fanns nya möjligheter till jobb och utbildning efter nedläggning och att man inte står själv i den processen, säger Christina.


Christina Björklund. Foto: Privat

Viktigt att vara lyhörd

Genom omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL fick de uppsagda medarbetarna personliga jobbcoacher och vid behov fick de också kompletterande yrkesutbildning eller valideringsinsats för att stärka möjligheterna till nytt jobb.

Sandra Backskog arbetar som verksamhetsutvecklare på Norrskog och har bland annat haft i uppdrag att koordinera information mellan de uppsagda medarbetarna och ledningen. Hon såg tidigt behovet att kommunicera hur omställningsprocessen skulle gå till.

- Flera har arbetat här under stora delar av sitt arbetsliv och då är det självklart att det uppstår många frågor. Därför fokuserade vi på informationsmöten, att det regelbundet skickades ut veckobrev med aktuell information samt att vi lyssnade av behov och olika önskemål från medarbetarna, säger Sandra.

Kan du berätta om ett av de önskemål som lyftes upp?

 ­­- Exempelvis fanns det ett behov att få hjälp med att komma i kontakt med regionens arbetsgivare. Därför arrangerade vi en jobbmässa i början på året, precis innan pandemin, vilken vi genomförde tillsammans med Trygghetsfonden TSL, TRR, Arbetsförmedlingen och kommunen.

Läs gärna de andra delarna där truckföraren Hans Granlund och vd Henrik Jönsson ger sina perspektiv på omställningsarbetet i samband med nedläggningen av Östervalls sågverk.


Sandra Backskog. Foto: Privat

Fler berättelser

Foto Sofie Pettersson Orginal Klar (002)

Andra berättar

Snabb hjälp till Metso i Ersmark

Paulswemaint

Andra berättar

Smidig process positivt för SweMaint

Stefan Johansson.200902

Andra berättar

Människorna alltid viktigare än maskinerna