alt-text

Människorna alltid viktigare än maskinerna

”Att ta sig tid för ett extra samtal med någon som behöver det är något alla chefer bör prioritera”, säger konsulten Stefan Johansson, med lång erfarenhet av företagsnedskärningar. Senast på sågverket i Hällnäs.

I december 2017 fick drygt 40 anställda vid Martinsons sågverk i Hällnäs i Västerbotten beskedet att verksamheten skulle läggas ner till sommaren 2018. Produktionen skulle flyttas till företagets anläggning i Bygdsiljum, cirka tio mil från Hällnäs.

Beskedet slog ned som en bomb. Konsulten Stefan Johansson, med chefserfarenhet från Volvo Lastvagnar i Umeå, kallades in som tf platschef. Han började med att ha enskilda samtal med samtliga anställda så fort det var möjligt för att få en bild av hur personalen mådde. Det stod tidigt klart att få av dem var intresserade av att acceptera företagets erbjudande om att börja jobba i Bygdsiljum eftersom resvägen skulle bli väldigt lång.

Förtroende för personalen

- Det viktigaste för mig var att bygga upp en förtroendefullrelation med medarbetarna. God kontakt med de fackliga företrädarna är också väldigt viktigt för att kunna lösa problem. Att alltid ta sig tid för ett extra samtal med någon som behöver det är något somalla chefer bör prioritera, säger Stefan Johansson.

Förutom informationsmöten hölls det bland annat riskanalysmöten varje vecka där personal och säkerhet var i fokus. Stefan Johansson framhåller också vikten av att se till att det finns goda kontaktvägar inom sjukvården för medarbetare som behöver det.

Han hade också nära kontakt med både Trygghetsfonden TSL i Sundsvall och omställningsföretaget Nordisk Kompetens i Boden. Trygghetsfonden TSL bistod bland annat med stöd och snabba svar under förhandlingarna.

Lojala med företaget

Efter att förhandlingarna var avslutade under våren stod det klart att cirka 30 personer skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. En majoritet av dem var över 40 år. Några slutade under våren, men de flesta jobbade kvar fram till sommaren 2018.

- De visade en otrolig lojalitet för företaget. Deras frånvaro var väldigt låg, de ställde upp för varandra på ett fantastiskt sätt och för att klara produktionen trots minskad personal.

Stefan Johansson är också väldigt positiv till det samarbete Martinsons hade med arbetsförmedlingen och lokala företag i Vindelns kommun. Tillsammans arrangerade de en företagskväll i Hällnäs där sågverksarbetarna fick möjlighet att träffa representanter från ett tjugotal företag.

Många har fått nya jobb

- Att upptäcka att det finns en värld utanför sågverket betydde mycket för deras självförtroende när de skulle börja söka nya arbeten.

En majoritet av de uppsagda har i dag fått nya jobb, bland annat som truck- och traktorförare, gruvarbetare och inom metallindustrin.

Vilket är ditt bästa råd till ett företag som befinner sig i samma situation som Martinsons?

- Tro inte att du vet bäst själv. Glöm aldrig att människorna alltid är viktigare än maskinerna. Ta hjälp av aktörer runt omkring: arbetsförmedlingen, den region du verkar i och andra företag i närheten. Och ta del av Trygghetsfonden TSL:s kunskap, där finns mycket att hämta.   

Fler berättelser

Benjamin Jangenfalt

Andra berättar

Hjältevadshus återanställde medarbetare

Henrik Jönsson

Andra berättar

Norrskogs VD: - Det tyngsta beskedet jag någonsin behövt lämna

Paulswemaint

Andra berättar

Smidig process positivt för SweMaint