alt-text

Kommunikation och god dialog har skapat en positiv känsla i förändringsprocessen på Metso i Trelleborg

I mitten på november 2023 lämnade Metso beskedet att de skulle avveckla sin fabrik i Trelleborg, en gummi- och Poly-Metfabrik som betjänar gruvindustrin. Beskedet innebar varsel för 49 personer som vid tidpunkten omfattades av Trygghetsfonden TSL:s stöd. För HR-ansvariga Vivian Lundgren blev det snabba stödet från Trygghetsfonden TSL en viktig del i att kunna stötta sina medarbetare – och även sina produktionschefer – på bästa sätt.

Vivian Lundgren berättar att Metso redan sedan ett tidigare, mindre, varsel hade en upparbetad dialog med Trygghetsfonden TSL. Det gjorde att de snabbt kunde få rätt stöd och hjälp av sin kontaktperson Katina Korlevska, leveranschef i region syd, när varslet blev ett faktum.

– Det bästa var att Trygghetsfonden TSL snabbt erbjöd sig att komma ut och informera de anställda om vilket stöd de skulle kunna ta del av. Det värsta är när man som anställd får beskedet om varsel, man är i ett vakuum tills man vet vad beslutet blir. Att kunna säga att Trygghetsfonden TSL skulle komma ut till oss verkade lugnande, berättar Vivian.

Att bemöta reaktioner i omställning: ett seminarium för chefer 

Katina på Trygghetsfonden TSL föreslog som första åtgärd ett seminarium för chefer, ”Att bemöta reaktioner i omställning”, som tar upp reaktionsprocessen i en förändring man inte valt själv. De flesta produktionscheferna som medverkade var själva drabbade och syftet var att de i sin tur skulle kunna vara bättre stöd för de varslade medarbetarna i fabriken. Vivian ser att det bidragit till en god dialog medarbetare emellan om hur man ska hantera processen.

– Berörda chefer har kunnat möta sin personal där de befinner sig i reaktionsprocessen och därför kunnat fånga upp medarbetarna på ett väldigt bra sätt, säger Vivian.

Nästa insats var att Trygghetsfonden och Arbetsförmedlingen tillsammans höll ett seminarium för de varslade. Seminariet hölls i två olika sittningar anpassat efter skiften på fabriken, så att alla fick möjlighet att delta.

– Det har känts värdefullt att visa en sammanhållning från olika hjälpinstanser så att medarbetarna känner sig stöttade. Det var ett uppskattat koncept med mycket information, beskriver Vivian.

Kommunikation, information och god dialog är nyckeln

 Vivian berättar att företagsteamet i Trelleborg (bestående av Plant manager, vd och HR manager) prioriterat information genom hela processen för att minska oro och även förebygga rykten som annars kan uppstå efter ett första besked av det här slaget. Vivian trycker även på vikten av att anpassa informationen efter personalens förutsättningar.

– Efter ett varsel är det viktigt med kommunikation. Vi har sett till att dela information kontinuerligt i olika former, både utskriven och på skärmar i fabriken.

Vivians team på Metso har även hållit egna informationsmöten en gång i månaden för att besvara alla frågor och bemöta den oro som uppstått.

– Viktigt att också kunna säga att det kommer mer information från Trygghetsfonden TSL och när, det blir något för medarbetarna att fokusera på, något att hänga upp tillvaron på.

Kartläggningssamtal på plats – en personlig avstämning med Trygghetsfonden TSL

Tack vare att Trygghetsfonden TSL erbjöd sig att komma ut till fabriken har Vivian med sitt team kunnat erbjuda personalen kartläggningssamtal på arbetsplatsen. Vivian berättar hur minsta möjliga motstånd gett effekt:

– Det är mycket lättare för medarbetarna att ta ett sådant möte på arbetsplatsen. Vi fick med gemensamma insatser med alla berörda anställda på ett samtal, även de som inte anmält sig från början – tack vare att Trygghetsfonden TSL var på plats!

 ”Vad blir det av mig nu?” Trygghetsfonden TSL har lyft personalens arbetslivserfarenhet till något positivt

 Många av de kollektivavtalsanställda har jobbat väldigt länge på samma plats och Vivian Lundgren beskriver att de haft ett ännu större behov av att få stöd och hjälp. Inte minst för att se sin egen potential.

– Ibland förstår inte medarbetarna själva vad de har att erbjuda, speciellt de som jobbat länge på samma plats och inte inser vad de faktiskt samlat på sig för yrkeskunskap som kan vara till nytta i ett annat jobb. Där har samtalen med Trygghetsfonden TSL varit ett stort stöd för att öppna ögonen för nya möjligheter. De fick hjälp att vända sina förutsättningar till något positivt. Där personalen kanske tänkt ”Jag kan ju bara detta” har Trygghetsfonden TSL kunnat visa hur deras erfarenhet är betydelsefull i ett nytt sammanhang, säger Vivian.

Medarbetarna har nu haft lite tid på sig att ta till sig informationen och landa i beskedet om uppsägningen. Framåt väntar coachstöd för de medarbetare som valt att ta emot det, då kan de bland annat få hjälp med att skriva sitt CV och hur man går till väga när man söker jobb. Vivian ser nu positivt på framtiden och att medarbetarna får hjälp att hitta nya arbetsplatser – och andra företag i Trelleborg har visat intresse för den kompetens som Metsos medarbetare har.

– Vi har försökt göra det vi kan för att inbringa hopp och ge den hjälp som kan behövas i en sådan här situation och är väldigt nöjda med det bemötande och stöd Trygghetsfonden TSL gett våra anställda.

Vivians tips framåt för andra i liknande sits:

  • Tidig kontakt med Trygghetsfonden TSL!
  • Bemöt oron med tillgänglighet, information och kontinuerliga uppföljningar.
  • Var inte rädd för att låta andra företag som behöver anställa få presentera sig, berätta att de finns och hur de kan kontaktas.
  • Ta del av den kunskap som finns om förändringsprocessen.
  • Ta hand om varandra! Fånga upp de som mår dåligt! Möt personalen!
  • Visa anställda deras egen kompetens för att få dem att kunna se en positiv framtid.
  • Viktigt att visa engagemang och att vi vill personalens bästa med en gemensam dialog. I alla led har vi samarbetat HR, produktionschefer och Trygghetsfonden TSL – och det har skapat en positiv känsla för personalen.

Fler berättelser

Asmir Kosovac 1920X658

Andra berättar

Information, kommunikation och respekt - nyckeln till en bättre omställning

Anneth Dyberg 1920X1332

Andra berättar

Från oro till hopp när Yves Rocher stänger sitt lager – planering och kommunikation är hörnstenar

Maria Darke 2 1920X1332

Andra berättar

Bästa beslutet vi tog var att involvera Trygghetsfonden TSL tidigt