alt-text

Från oro till hopp när Yves Rocher stänger sitt lager – planering och kommunikation är hörnstenar

De sista paketen är packade och skickade från Yves Rochers lager i Helsingborg. Anneth Dyberg, HR-chef, har jobbat på företaget i 8 år och alltid månat om att jobba i en kultur där man vidareutbildar personalen för att stärka och träna dem att kunna hantera förändringar – något som tillsammans med det stöd hon fått av Trygghetsfonden TSL hjälper dem i den omställning de nu behöver hantera.

Anneths fokus var till en början att stötta i processen med att starta upp nya butiker och få i gång bolagets e-handel på den nordiska marknaden. Yves Rocher skulle göra en expansionsresa i Sverige och det gick riktigt bra.

2019 fyllde bolaget 60 år och firade stort, men under pandemin skedde förändringar i köpbeteendet och det ekonomiska läget förändrades för hela koncernen. I mars stängde de sista butikerna i Sverige. Nu är även lagret stängt och flyttat till La Gacilly, Bretagne i Frankrike. Det är en stor omställning för de tiotal som jobbat på lagret i Helsingborg.

 – Många började jobba här direkt efter skolan. De flesta har jobbat hos oss över 30 år och kommit att bli som en familj, berättar Anneth Dyberg.

”Jag fick stålsätta mig och hålla tårarna borta”

Dagen när de skulle berätta för personalen om nedstängningen kommer hon aldrig att glömma.

– Jag fick stålsätta mig och hålla tårarna borta, berättar hon.

Samtidigt menar Anneth att det i situationen var en lättnad att kunna meddela att ett möte med Trygghetsfonden TSL var inbokat. Ledningen hade förberett sig och övat för att ha ett gemensamt språk – något hon betonar vikten av.

– Första tiden var tuffast. Alla behöver säga samma sak och ge samstämmiga svar för att minska risken för missförstånd. Var beredd på att få många frågor och förbered er på vad ni ska svara, tipsar Anneth, och fortsätter: Se till att ha löpande kommunikation och att följa upp under hela processen.

Hon understryker att alla kan reagera olika och att det är viktigt att kunna agera snabbt vid behov.

Att få stöd av Trygghetsfonden TSL tidigt i processen gjorde stor skillnad

Anneth, som har erfarenhet från andra omställningar, tog tidigt kontakt med Trygghetsfonden TSL som gjorde intervjuer med HR-teamet och lagerchefen för att sätta sig in i medarbetarnas behov för att kunna stötta på bästa sätt. Och det första informationsmötet gick bra.

– ”Om man vill så kommer man få ett jobb – det kommer bara ta lite olika lång tid”, berättade Katina Korlevska, Trygghetsfonden TSL:s leveranschef för region Syd, i mötet. Det kom som en lättnad för gruppen, där det fanns personer som aldrig sökt jobb tidigare och som saknade datorvana. Medarbetarna skulle få hjälp med CV, att lyfta fram sina kunskaper och få råd på vägen, återberättar Anneth.

– Det var många som direkt efter mötet sa att det kändes lite lättare och att oron minskade.

Hjälpen från Trygghetsfonden TSL innebar även en möjlighet till individuellt anpassade samtal. HR-teamet såg tillsammans med lagerchefen till att dessa samtal kunde ske med minsta möjliga motstånd under arbetstid.

 – Att Trygghetsfonden TSL:s representanter kunde bli så pass inlästa skapade en trygghet för lagerpersonalen. Och för HR-teamet har det varit av stort värde att få tät feedback för att känna att de stöttar och bidrar till bästa möjliga resultat.

Värdet av teamet och stöttning medarbetare sinsemellan

För Anneth var det viktigt att medarbetarna också fick tillfällen att prata sinsemellan. Hon menar att man inte ska underskatta hur viktiga medarbetarna är för varandra i en svår situation.

– Alla ska få bästa möjliga förutsättningar framåt, de ska känna sig väl behandlade och som stolta ambassadörer för bolaget trots att alla, även jag, nu ska sluta. Vi sitter alla i samma båt, kanske har det på något sätt gjort det lättare, säger hon.

En epok är över men Yves Rocher kommer att finnas kvar globalt, och i Sverige med e-handel och postorder.

– Trygghetsfonden TSL har varit en så viktig del för oss i detta. Katina, vår kontaktperson, har verkligen betytt mycket för att det har blivit så bra som det har blivit. Alla som vill är nu i gång med sitt stöd från Trygghetsfonden TSL och medarbetarna inspirerar även varandra till att våga söka nya jobb.

– Trygghetsfonden TSL:s insats, planering och kommunikation har onekligen vänt oro till hopp, sammanfattar Anneth.

Anneths tips till andra arbetsgivare som står inför eller genomgår omställning:

  1. Det viktigaste är bra relationer, högt förtroende och god kommunikation mellan HR, ledning, chefer, fackklubb, Trygghetsfonden TSL och företagshälsovården
  2. Se till att du och dina kollegor är samstämmiga i ert språk när ni hanterar alla frågor som uppstår
  3. Medarbetarna är ett viktigt stöd för varandra, så skapa möjligheter till samtal (genom extra fikastunder, gemensam lunch och det lilla extra)
  4. Era medarbetare ska känna en stolthet över vart de har jobbat, de är fortsatt era ambassadörer – ta hand om dem!

Fler berättelser

83A9467 2 1920X1332

Andra berättar

Bygger på medarbetarnas CV under omställningen

Sara Öhgren Polarbröd

Andra berättar

Polarbröd: Omställningen som engagerade hela Sverige

Foto Sandra Backlund Norsskog Orginal

Andra berättar

Norrskogs omställning engagerade hela orten