alt-text

Bygger på medarbetarnas CV under omställningen

Öppenhet och respekt är nyckelord när livsmedelsföretaget Atria lägger ned sin produktion i Malmö. ”Vi vill ge våra berörda medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden och här spelar Trygghetsfonden TSL en viktig roll”, säger HR-generalisten Mattias Hjalmarsson.

Hur tar vi hand om våra lojala medarbetare, där många har jobbat på fabriken i 30–40 år, på bästa sätt i en svår situation? Hur ger vi dem de bästa möjliga förutsättningarna till en ny framtid?

Det var frågor som livsmedelsföretaget Atria ställde sig i samband med att beslutet togs om att flytta produktionen i Malmö till Sköllersta utanför Örebro.

Atria ingår i den finska livsmedelskoncernen med samma namn, men i Sverige där företaget har runt 1 200 anställda, är verksamheten mest känd med sina varumärken som Lithells, Lönneberga, Pastejköket, Ridderheims och Sibylla.

Satsade på öppenhet och respekt

Svaren som företaget kom fram till handlade om att satsa på öppenhet, respekt och gott samarbete med fackförbundet Livs, berättar Mattias Hjalmarsson, HR-generalist på Atria i Malmö.

– Företagsledningen har hela tiden varit mån om att informera alla 180 berörda så tidigt som möjligt. Beskedet om att produktionen skulle flyttas kom redan två och ett halvt år innan verksamheten stängs ned här i Malmö. Öppenheten, och att vi har haft ett nära samarbete med Livs, har lett till det goda samtalsklimat vi har i dag, säger han.

Verksamheten i Malmö planeras vara avslutad inom två år. Men redan i november förra året tog företaget kontakt med Trygghetsfonden TSL för att få hjälp med omställningsprocessen. Snart därefter genomförde TSL informationsmöten för alla anställda om omställningsstödet och den hjälp som finns att få som uppsagd.

”Tryggt att ha Trygghetsfonden TSL vid sin sida”

– Det har varit väldigt tryggt att ha Trygghetsfonden TSL vid sin sida. Omställningsrådgivarna har varit ett ovärderligt stöd för mig som HR-specialist under den här processen. De förstår allvaret i situationen och har djup kunskap om processen. De har också kommit med tips och reflektioner kring hur man ska möta medarbetarnas oro, säger Mattias.

I dag befinner sig Atria ungefär halvvägs in i processen att stänga fabriken. Den första fasen i förhandlingarna, som berör 20 anställda, avslutades under våren. Under juli får de första av dessa medarbetare möjlighet till individuella samtal med sina personliga jobbcoacher genom omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL. 

Efter sommaren inleds fas två i processen, med fackliga förhandlingar för resten av medarbetarna.

Vill ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar

Under hela 2022 och större delen av 2023 rullar verksamheten på ungefär som vanligt, fast med den speciella prägel som ett nedläggningsbeslut medför. Enligt Mattias gör företaget stora insatser för att under denna återstående tid ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för en framtid utanför Atria.

– Vi vill att våra lojala medarbetare ska kunna känna sig stolta över att ha jobbat på Atria. Därför vill vi under deras sista tid här bygga på deras cv:n så mycket vi kan. Bland annat utbildar vi dem i produktionseffektivitet, LEAN, 5S-metoden, riskhantering, livsmedelshygien och truckkörning.

Även Mattias är berörd av nedläggningen av fabriken. Men som HR-generalist är han fast besluten att behålla ett professionellt förhållningssätt – hela vägen fram.

– Min ambition är att vara med och låsa dörren på fabriken.

 

Bästa tipsen för att lyckas med ett omställningsarbete

  •  Agera tidigt. Prata med Trygghetsfonden TSL och sök deras hjälp.
  • Var öppen i kommunikationen gentemot medarbetarna för att undvika ryktesspridning. Det är bättre att säga ”vi har inget att berätta just nu” än att inte säga någonting alls.
  • Var väl förberedd inför de individuella samtal som måste hållas med berörda medarbetare. Var beredd på alla möjliga reaktioner.

Fler berättelser

Tryggfond 2693 1920X1332

Andra berättar

Efter nedläggningen: bra samarbete vände sorg till hopp

Sara Öhgren Polarbröd

Andra berättar

Polarbröd: Omställningen som engagerade hela Sverige

Anneth Dyberg 1920X1332

Andra berättar

Från oro till hopp när Yves Rocher stänger sitt lager – planering och kommunikation är hörnstenar