Tre viktiga tips för dig som planerar att söka omställningsstudiestöd


Den 1 april öppnar ansökningsfönstret för dig som vill få omställningsstudiestöd för utbildningar som startar mellan 1 juli och 31 december 2023. För bästa chans att få stödet bör du förbereda dina uppgifter och ansöka vid midnatt när ansökningsformuläret publiceras.

Med omställningsstudiestödet från CSN och ytterligare ekonomiska stöd från Trygghetsfonden TSL kan du utbilda dig för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, och behålla det mesta av din inkomst under tiden. Här är tre viktiga tips för dig som planerar att söka omställningsstudiestöd.

1. Läs på om omställningsstudiestödet

Om du inte redan känner till möjligheterna med omställningsstudiestödet kan det vara bra att läsa på om dina möjligheter och villkoren för att kunna få stödet.

Läs om omställningsstudiestödet på CSN.se

Trygghetsfonden TSL kan hjälpa dig med kostnadsfri karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning och ytterligare ekonomiskt stöd under utbildning utöver omställningsstudiestödet. Vi kan även hjälpa dig med ett yttrande om din sökta utbildning, som CSN lägger särskild vikt vid när de fattar beslut om ditt omställningsstudiestöd.

Läs om vilket stöd du kan få av oss på Trygghetsfonden TSL

Läs mer om yttrande till CSN

2. Ansök i god tid hos CSN

Det är viktigt att du skickar in din ansökan om omställningsstudiestöd till CSN så snart som möjligt i samband med att ansökningsformuläret publiceras på CSN.se vid midnatt, natten till den 1 april. Det beror på att CSN handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in. Ju snabbare du skickar in din ansökan, desto bättre könummer kommer du att få.

Handläggningstiden för varje ansökan är lång och budgeten för stödet är begränsad. I kombination med att intresset för stödet är stort och att många kommer att ansöka innebär det att dina möjligheter att få stödet minskar ju senare din ansökan kommer in. Exakt hur snabb du behöver vara är svårt att säga, men vår starka rekommendation är att du stannar uppe den 31 mars för att ansöka direkt efter midnatt.

Det är även av stor vikt att du förbereder dig inför ansökan, till exempel genom att ta reda på de uppgifter du behöver när du ansöker.

Läs CSN:s information om hur du ansöker om omställningsstudiestöd och få tips på hur du kan förbereda dig

3. Ansök även hos Trygghetsfonden TSL

Om du ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN ska du även ansöka om stöd från Trygghetsfonden TSL. Du behöver inte skynda med ansökan till oss, utan kan ansöka när som helst.

Om du ansöker hos oss i god tid före CSN:s ansökningsfönster öppnar den 1 april kan vi stötta dig med förberedelserna inför att du ska lämna in din ansökan till CSN.

Om du inte hinner ansöka eller få stöd av oss före den 1 april ska du ändå ansöka även hos oss, så att vi kan förbereda yttrandet om din sökta utbildning och ta reda på om du har rätt till ytterligare ekonomiskt stöd från oss under tiden du studerar.

Till ansökan

Det kommer fler tillfällen att ansöka om omställningsstudiestöd

Om du inte får omställningsstudiestöd den här omgången kommer nästa möjlighet att söka stödet den 1 oktober i år, för utbildningar som startar under första halvåret 2024. Det fortsätter sedan med nya sökomgångar den 1 april för studiestart under höstterminen och 1 oktober för studiestart under vårterminen.

Är du osäker på om eller vad du vill studera?

Om du vill få en bättre förståelse för dina möjligheter kan du alltid ansöka om att få karriär- och studievägledning av oss på Trygghetsfonden TSL. Det är kostnadsfritt och vi kan hjälpa dig att hitta dina bästa möjligheter till kompetensutveckling.

Med vårt stöd och omställningsstudiestödet från CSN kan du till exempel fördjupa kunskaperna i din nuvarande roll, bredda din kompetens eller helt eller delvis byta yrke. Det gör att du kan hålla dig attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Läs mer om vilket stöd du kan få av oss på Trygghetsfonden TSL

Till ansökan