Tre viktiga tips för dig som planerar att söka omställningsstudiestöd


Den 1 oktober öppnar ansökningsfönstret för dig som vill ansöka om omställningsstudiestöd för en utbildningsperiod som startar under första halvåret 2024. CSN handlägger ansökningarna i den ordning de kommer in. För bästa chans att få stödet bör du förbereda dina uppgifter och ansöka vid midnatt när ansökningsformuläret publiceras.

Redan vid 22:30 den 30 september kan du ansluta till ett digitalt väntrum på CSN.se för att få ett könummer för din ansökan.

Publicerad: 2023-09-01
Uppdaterad: 2023-09-26

Många har ansökt om omställningsstudiestöd och det påverkar väntetiden på beslut. Var beredd på att det kan ta flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, medan många inte kommer att få det.

Läs mer på CSN.se om väntetiden och vad du behöver ha koll på

Målet med omställningsstudiestödet från CSN är att du ska få möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden genom utbildning, samtidigt som du behåller en stor del av din inkomst. Trygghetsfonden TSL kan i vissa fall erbjuda ytterligare ekonomiska stöd under utbildning.

Läs mer om dina möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Här följer tre viktiga tips för dig som planerar att söka omställningsstudiestöd.

1. Läs på om omställningsstudiestödet

Om du inte redan känner till möjligheterna med omställningsstudiestödet kan det vara bra att läsa på om dina möjligheter och villkoren för att kunna få stödet.

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN.se

Trygghetsfonden TSL kan hjälpa dig med kostnadsfri karriär- och studievägledning om utbildningsalternativ för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Våra vägledare hjälper dig även med det yttrande om din sökta utbildning som CSN behöver när de handlägger och beslutar om ditt omställningsstudiestöd.

Läs mer om vilket stöd du kan få av oss på Trygghetsfonden TSL

Läs mer om yttrandet till CSN

2. Ansök i god tid hos CSN

Det är viktigt att du skickar in din ansökan om omställningsstudiestöd till CSN så snart som möjligt i samband med att ansökningsformuläret publiceras på CSN.se vid midnatt, natten till den 1 oktober. Det beror på att CSN handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in. Ju snabbare du skickar in din ansökan, desto bättre könummer kommer du att få i handläggningen.

Obs! Redan vid 22:30 den 30 september öppnar ett digitalt väntrum. Du kan ansluta dit för att få ett könummer till själva ansökan, som öppnar vid midnatt.

Läs mer om det digitala väntrummet på CSN.se

Handläggningstiden för varje ansökan är lång och budgeten för stödet är begränsad. I kombination med att intresset för stödet är stort och att många kommer att ansöka innebär det att dina möjligheter att få stödet minskar ju senare din ansökan kommer in. Vår starka rekommendation är att du stannar uppe kvällen den 30 september för att ansöka direkt efter midnatt.

Det är även av stor vikt att du förbereder dig inför ansökan, till exempel genom att ta reda på de uppgifter du behöver när du ansöker.

Läs CSN:s information om hur du ansöker om omställningsstudiestöd och få tips på hur du kan förbereda dig

3. Ansök även hos Trygghetsfonden TSL

Om du ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN ska du även ansöka om stöd från Trygghetsfonden TSL. Du behöver inte skynda med ansökan till oss, utan kan ansöka när som helst.

Om du ansöker hos oss i god tid före CSN:s ansökningsfönster öppnar den 1 oktober kan vi stötta dig med förberedelserna inför att du ska lämna in din ansökan till CSN.

Om du inte hinner ansöka eller få stöd av oss före den 1 oktober ska du ändå ansöka även hos oss, så att vi kan förbereda yttrandet om din sökta utbildning och ta reda på om du har rätt till ytterligare ekonomiskt stöd från oss under tiden du studerar.

Har du redan varit i kontakt med vägledare på Trygghetsfonden TSL som skickat in ett yttrande så gäller det yttrandet i 12 månader, förutsatt att det avser samma utbildning.

Till ansökan

Det kommer fler tillfällen att ansöka om omställningsstudiestöd

Nästa möjlighet att söka stödet är den 1 april 2024, för omställningsstudiestöd under andra halvåret 2024. Det fortsätter sedan med nya sökomgångar den 1 oktober för studiestart under vårterminen och 1 april för studiestart under höstterminen.

CSN har vidtagit flera åtgärder för att försöka snabba på handläggningstiden för omställningsstudiestödet i framtiden.

Är du osäker på om eller vad du vill studera?

Om du vill få en bättre förståelse för dina möjligheter kan du alltid ansöka om att få karriär- och studievägledning av oss på Trygghetsfonden TSL. Det är kostnadsfritt och vi kan hjälpa dig att hitta dina bästa möjligheter till kompetensutveckling.

Med vårt stöd och omställningsstudiestödet från CSN kan du till exempel fördjupa kunskaperna i din nuvarande roll, bredda din kompetens eller helt eller delvis byta yrke. Det gör att du kan hålla dig attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Läs mer om vilket stöd du kan få av oss på Trygghetsfonden TSL

Till ansökan