Ny film: Vi hjälper dig till ett nytt jobb

Se vår nya film och upptäck hur du kan få hjälp till ett nytt jobb, att starta eget eller börja studera om du blir uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning.

 

 Sedan den 1 oktober 2022 erbjuder Trygghetsfonden TSL ett utvecklat omställningsstöd. Se vår nya film för att få en förståelse för dina möjligheter. Omställningsstödet ingår i ditt kollektiv- eller hängavtal och är kostnadsfritt för dig.

 Läs mer om omställningsstödet

 Vi erbjuder även dig som har en anställning ett nytt kompetensstöd. Det innebär att du kan få karriär- och studievägledning och möjlighet till ekonomiskt stöd under tiden du studerar om du vill gå en utbildning för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

 Läs mer om kompetensstödet