alt-text

Starkare arbetsmarknad än innan pandemin – för varje ny uppsagd kommer tre andra ut i nytt jobb

Efter ett år med många tvära kast, är läget på arbetsmarknaden nu betydligt ljusare. Antalet uppsagda som ansökt om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL under det tredje kvartalet 2021 är det lägsta på tio år. Den nya rapporten för tredje kvartalet visar också på en omställningskvot som innebär att för varje uppsagd person som påbörjar omställningsstödet så är det tre andra som kommer ut i nytt jobb. Det är anmärkningsvärt positiva siffror och innebär att arbetsmarknadsläget ser bättre ut än innan pandemin.

Ladda ner: 
Kvartalsrapport 2021:3 Starkare arbetsmarknad än innan pandemin – för varje ny uppsagd kommer tre andra ut i nytt jobb

 - Vår omställningskvot visar på att arbetsmarknaden återhämtat sig långt bättre än både våra och alla andras prognoser räknat med. Vår bedömning är att det goda läget beror på att vi hållit samhället relativt öppet kombinerat med kraftfulla stödåtgärder, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Under pandemiåret drabbades hotell- och restaurang, personaluthyrning och transport särskilt hårt. Det är också dessa branscher som återhämtat sig mest, med mellan 66 och 88 procent färre uppsagda under årets tre första kvartal jämfört med samma period förra året. Inom industrin har antalet uppsagda som beviljats omställningsstöd minskat med drygt 60 procent under denna period.

 - Av alla uppsagda som Trygghetsfonden TLS hjälpt under pandemin har 40 procent bytt yrke. Nu när restriktionerna i samhället avvecklas ser vi också att bristen på arbetskraft och kompetens ökar framför allt i tidigare hårt drabbade yrkesgrupper som kockar, restaurangpersonal och chaufförer, konstaterar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL 

Det är viktigt att poängtera att en ny lösning på arbetsmarknaden inte alltid behöver innebära ett annat yrke. Att stärka och validera färdigheter och kunskap i en omställning är centralt även för att kunna möta nya krav och hitta möjligheter inom den bransch man arbetar.

I dagsläget är det en utmaning att prognostisera hur den fortsatta utvecklingen i samhället kommer att påverka arbetsmarknaden i stort. Men vi kan konstatera att trots en utmanande period bakom oss med ett mycket stort antal uppsagda är det fortfarande är nästan 9 av 10 som får en positiv lösning efter stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är glädjande och en bra indikator på det goda arbetsmarknadsläget.