alt-text

Utbildning stärkte sammanhållningen

Pandemin satte stopp för HR-ansvarige Henrik Ferraros planer på att vidareutbilda medarbetarna. Men när restaurangkoncernen S8-gruppen fick chans till kompetensutvecklingsinsatser genom Kompetens för konkurrenskraft från Trygghetsfonden TSL kunde planerna bli verklighet.

S8-gruppen driver tio restauranger i Linköping och Stockholm. Henrik Ferraro vet värdet av utbildning och har själv gått den långa vägen inom koncernen. Han började som kock 2013, har läst olika kurser och är idag HR-ansvarig.

Koncernen uppmuntrar kompetensutveckling och medarbetare kan avancera från disken till kockjobb, servis eller bar. Medarbetarna brukar också regelbundet erbjudas utbildningar inom mat och dryck, vissa har fått gå en hel sommelierutbildning.

När pandemin kom och det blev tvärnit för restaurangbranschen ville Henrik erbjuda medarbetarna även andra typer av kortare kompetensutvecklande kurser.

- Ger man rätt utbildning så har man igen det tusenfalt, till exempel genom att personalen vill stanna kvar, säger Henrik Ferraro.

Men det blev enligt honom ganska dyrt så planerna fick läggas på is. Ända tills han blev tipsad om Trygghetsfonden TSL:s projekt Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag som erbjuder kostnadsfria kortare utbildningar och valideringar med stöd från Europeiska Socialfonden.

Målgruppen är medarbetare i branscher som drabbats extra hårt av pandemin och S8-gruppen ansökte direkt om kompetensutvecklingsinsatser.

Gruppdiskussioner om kundbemötande

Några medarbetare inom koncernen som jobbar med PR och bokningar fick gå distanskurser i marknadsföring och sociala medier. För merparten av de anställda sattes kundbemötande och kundnöjdhet i fokus. En utbildning som egentligen var utformad för handeln anpassades till restaurang. Samtliga medarbetare erbjöds att gå kursen på två utbildningsdagar. De delades in i två grupper, en som gick kursen på svenska och en på engelska. Bland annat avhandlades teman som gruppdynamik och hur man jobbar i grupp samt olika scenarier, till exempel vad man gör om en gäst klagar på möten eller är hotfull.

- Det var värdefullt att medarbetarna i en period när företaget gick knackigt fick träffas och diskutera sitt arbete. De är redan kompetenta. Men genom att resonera och dela erfarenheter lärde de nu av varandra, säger han.

Utbildningen stärkte sammanhållningen

Det största värdet med utbildningarna tycker Henrik Ferraro var att medarbetare från koncernens olika arbetsplatser fick träffas och utbyta erfarenheter. Det har enligt honom stärkt både kunskapsutbytet och sammanhållningen i hela koncernen.

Hampus Bernhardsson, restaurangchef på Malt & Humle i Linköping som jobbat åtta år i branschen bekräftar den uppfattningen.

- Kursen var bra för att friska upp minnet och för dem som är nya. Men framför allt var utbildningen och diskussionerna bra som teambuildingaktivitet, säger han.

 

Läs mer

Maria Caroline

Nyhet

Här finns kostnadsfri kompetensutveckling för svenska företag

Validering

Artikel

Validering - vad är det?

Digital Kompetens

Nyhet

Ny utbildning i digitala möten