TRR & Trygghetsfonden TSL höll ett unikt event om den expansiva arbetsmarknaden i norra Sverige

Den 17 maj arrangerade TRR och Trygghetsfonden TSL eventet Fokus på norr som fokuserar på den expansiva arbetsmarknaden i norra Sverige. Ett 30-tal aktörer från näringsliv, kommuner, fack, lärosäten och regering deltog. Målet är att hjälpa företag som är anslutna till omställningsorganisationernas avtal genom att få fler att upptäcka möjligheterna till arbete i de fyra regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. 

– Sedan flera år tillbaka har våra omställningsorganisationer märkt av en hög efterfrågan på arbetskraft inom näringslivet i norra Sverige. Den gröna omställningen medför stora kompetensbehov och den här satsningen från TRR och TSL möjliggör att fler upptäcker alla de fördelar som finns med att bo och arbeta i norra Sverige, säger Johan Lagerhäll, tf vd på TRR. 

Det blev inblickar och djupdykningar i arbetsmarknadsregionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen - samtliga med stora behov av arbetskraft. Eventet Fokus på Norr är ett sätt att få fler att upptäcka de möjligheter som finns på arbetsmarknaden i norra Sverige – både i form av att flytta för att jobba och bo, men även i form av distans- och hybridarbete. 

 – Det som händer i norra Sverige just nu är unikt. De flesta av de företag i norra Sverige som är anslutna till våra avtal har ett extremt stort kompetensförsörjningsbehov. Många hjälps åt för att klara detta och det pågår nu ett tätt samarbete mellan bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, regioner, kommuner, myndigheter och näringsliv. Även Trygghetsfonden TSL och TRR som omställningsorganisationer vill med gemensamma krafter bidra i detta arbete. Genom Fokus Norr vill vi visa på de fantastiska möjligheter som finns i våra anslutna företag både för yrkesarbetare och tjänstemän, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL.


30-tal aktörer från näringsliv, kommuner, arbetsgivarorganisation och fackförbund, lärosäten och regering deltog

Under dagen fick deltagarna ta del av berättelser från några av de personer som med hjälp av omställningsorganisationerna gjort resan norrut, många mil från hemorten, för att inleda en ny karriär. Northvolt, LKAB, SSAB, Luleå Tekniska Universitet, Skellefteå Kraft och Komatsu Forest är några av de aktörer som under eventet gav sin bild av framtidens stora kompetensbehov. Medverkade gjorde även regeringens samordnare för norra Sverige, Peter Larsson, som fokuserade på vad regeringen bidrar med för att fler ska upptäcka möjligheterna i Norrland.  


Programpunkter:

  • Regeringens samordnare berättade om satsningen på norra Sverige
  • Kommuner, besöksnäring och näringslivet och lärosäten berättade om att leva och bo i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
  • Arbetsgivare och fack gav sin bild av framtidsmöjligheterna i norra Sverige
  • Anställda vittnade om erfarenheter och intryck efter att ha flyttat norrut för nytt arbete

 

Fokus på norr arrangerades av omställningsorganisationerna TRR och Trygghetsfonden TSL. För mer information besök www.fokuspanorr.se