Studiestöd, bidrag och lån – vad är vad? Få reda på dina möjligheter till ekonomiskt stöd när du vill gå en utbildning

Om du kommit en bit i arbetslivet och vill gå en utbildning för att stärka din ställning på arbetsmarknaden finns flera möjligheter att få ekonomiskt stöd. Det gör att du kan ta tjänstledigt och fortsätta leva som vanligt under tiden du går utbildningen, utan att behöva oroa dig för din ekonomi. Dels finns ett offentligt omställningsstudiestöd från CSN, dels kollektivavtalade studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Här kan du lära dig om de olika stöden.

Omställningsstudiestöd från CSN

Omställningsstudiestödet består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet.

Omställningsstudiebidrag

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ha rätt till bidrag från CSN. Detta kallas för omställningsstudiebidrag och baseras på din inkomst, upp till ett maxbelopp på 22 842 kr per månad år 2024. Du kan få bidrag upp till 44 veckor.
Bidraget behöver du inte betala tillbaka. Du måste ansöka om bidraget. Om du uppfyller villkoren och din ansökan beviljas börjar du få dina pengar när du påbörjar din utbildning. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Då kan du få omställningsstudiebidrag från CSN:

  • Om du är mellan 27 och 62 år
  • Om utbildningen som du ska gå bidrar till att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden
  • Om du är etablerad på arbetsmarknaden

Läs mer om villkoren för omställningsstudiebidrag.

Omställningsstudielån

Utöver bidraget från CSN kan du även ansöka om ett lån från CSN. Detta kallas för omställningsstudielån. Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden som du har när du arbetar. Hur mycket du kan låna beror på din inkomst, och år 2024 är maxbeloppet för lånet 13 704 kronor per månad. Du kan få lånet i upp till 44 veckor, precis som med bidraget.
För att få omställningsstudielån från CSN behöver du uppfylla samma villkor som för omställningsstudiebidraget.

Läs mer om villkoren för omställningsstudielån.

Kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Utöver omställningsstudiestödet från CSN för utbildningar som är fem dagar eller längre kan du få ytterligare ersättning från Trygghetsfonden TSL. Detta kallas för kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Detta stöd innebär att du får mer pengar om du har en inkomst som är högre än inkomsttaket för CSN:s omställningsstudiebidrag. Pengarna är ett bidrag och behöver inte betalas tillbaka.

Du kan få kompletterande kollektivavtalat studiestöd när du beviljats omställningsstudiestöd från CSN. Du måste uppfylla villkoren för omställningsstudiestödet och ytterligare ett par villkor som är relaterade till kollektiv- och hängavtal.

Stödet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Kortvarigt kollektivavtalat studiestöd

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du få ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd. Trygghetsfonden TSL tar beslut om stödet och betalar ut pengarna. Även dessa pengar är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka.

Du kan få kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från TSL:

  • Om du är mellan 27 och 62 år
  • Om utbildningen du ska gå är kortare än fem dagar
  • Om utbildningen som du ska gå bidrar till att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden
  • Om du är etablerad på arbetsmarknaden

Även detta stöd är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Både kortvarigt kollektivavtalat studiestöd och kollektivavtalat studiestöd (ovan) betalas ut automatiskt från Trygghetsfonden TSL varje månad i efterskott och du behöver inte betala tillbaka dessa pengar förutsatt att du följer villkoren för ersättningarna.