alt-text

Poddavsnitt om Trygghetsfonden TSL och det nya omställningsavtalet

Den 1 oktober börjar det nya avtalet om omställning och möjligheter till kompetensutveckling att gälla. Vad innebär det för arbetsmarknaden och Trygghetsfonden TSL som omfattar 70 000 arbetsgivare med 2 miljoner medarbetare? Om detta samtalar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL och Ola Bergström, professor vid Göteborgs universitet om i det nya avsnittet av Opodden.

Redan idag erbjuder Trygghetsfonden TSL framgångsrikt hjälp till jobb för tillsvidareanställda yrkesarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. För de som ansluter sig till det nya avtalet så kommer även visstidsanställda och uppsagda på grund av ohälsa att erbjudas stöd. Nytt är också att Trygghetsfonden TSL kommer att kunna erbjuda anställda yrkesarbetare möjligheten att kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet genom omställningsstudiestöd.

”Det nya omställningsavtalet innebär att vårt uppdrag stärks och utvecklas så att vi får väsentligt utökade möjligheter att bidra till kompetensförsörjningen i Sverige. Inte minst att stärka våra yrkesarbetare som finns inom ramen för Trygghetsfonden TSL:s uppdrag”, Caroline Söder

I podden konstaterar Caroline Söder att om man som hon arbetat med dessa frågor i 30 år så är det förstås glädjande att det nu ges dessa förutsättningar med det nya avtalet. Det är samtidigt förenat med ett stort ansvar att förvalta och utveckla detta för att stärka kompetensförsörjningsförmågan i landet.

”Det blir en fördel för anställda i företag med kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO eftersom Trygghetsfonden TSL kommer att kunna stärka upp ersättningen från omställningsstudiestödet ytterligare om man väljer att kompetensutveckla sig”, Caroline Söder

Den studie och yrkesvägledning som Trygghetsfonden TSL kommer att kunna erbjuda från och med i höst kommer att spela en stor roll för att inspirera och motivera privatanställda yrkesarbetare att ta del av de möjligheter till kompetensutveckling som kommer att erbjudas.

Ola Bergström tar bland annat upp att den stora strukturella förändringen i ekonom är att medarbetarnas kompetens och erfarenhet blivit en mer avgörande faktor för företagens konkurrenskraft. Det avgörande med det nya systemet är att man nu skapar förutsättningar för att understödja individers kompetensutveckling.

Lyssna på podden här.