Nya omställnings- och kompetensstödet – vad är det?

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och reglerna började gälla den 1 oktober och innebär ett utökat uppdrag för Trygghetsfonden TSL.

— Vi är många som har väntat på att göra denna historiska reform på arbetsmarknaden verklig och långsiktigt kommer det att stärka både individens, företagens och Sveriges konkurrenskraft, säger Caroline Söder som är vd på Trygghetsfonden TSL.

Vad innebär dessa förändringar?

—För Trygghetsfonden TSL innebär det ett större uppdrag där vi nu erbjuder ett utökat omställningsstöd och ett nytt kompetensstöd som innebär att vi kan stötta ännu fler till nytt arbete och att arbetstagare nu får bättre förutsättningar till kompetensutveckling och att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Vad betyder detta för den som behöver hjälp till nytt jobb?

—  Omställningsstödet utökas från att omfatta de som sägs upp på grund av arbetsbrist till att även omfatta de som sägs upp på grund av sjukdom och de som avslutat en tidsbegränsad anställning. I stödet ingår hjälp av en personlig jobbcoach att snabbt hitta ett nytt arbete. Stödet kan även innehålla en utbildningsinsats om det krävs för att direkt kunna få ett nytt jobb, och ett ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp – ett så kallat avgångsbidrag (AGB). Nytt är även att vi kan erbjuda ett förstärkt, hälsoanpassat omställningsstöd med specialistkompetens till den som behöver på grund av sjukdom, och som syftar till att denne ska kunna få ett nytt jobb utifrån sin arbetsförmåga.

 Kompetensstödet är nytt – vad är det?

— Kompetensstödet består av karriär- och studievägledning samt ekonomiskt stöd på upp till 80 procent lönen för att kunna studera. Detta stöd riktas till privatpersoner som kommit en bit i arbetslivet och målet är att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet kan man få oavsett om man har en anställning eller inte.

Vad gäller om företaget inte har kollektivavtal?

—  Personer som arbetar hos arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha rätt till omställnings- och kompetensstöd genom den nya offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet.  

När ska man kontakta Trygghetsfonden TSL

—  Vid varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist ansöker facklig representant och arbetsgivare om stöd. Vid uppsägning på grund av sjukdom och vid avslutad tidsbegränsad anställning kan en enskild även själv ansöka om omställningsstöd på tsl.se. Den som vill ansöka om kompetensstöd gör det själv på vår hemsida. Vill man dessutom ansöka om omställningsstudiestöd gör man det hos CSN. Oavsett så finns vi redo att hjälpa till med att svara på frågor och att göra en eventuell ansökan.  

Läs mer om nya omställnings- och kompetensstödet

Allt för dig som vill stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden
Allt för dig som blir uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning
Nyhet: nya möjligheter både för dig som är anställd och dig som blivit av med jobbet
CSN