Nya kompetensstödet – vad är det?

Trygghetsfonden TSL erbjuder sedan 1 oktober det nya kompetensstödet. Genom detta ges nya möjligheter för anställda att långsiktigt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Charlotte Fryklund, chef för utbildningsfunktionen på Trygghetsfonden TSL, berättar om vad denna nya möjlighet innebär.

Vad är det nya kompetensstödet?
— Kompetensstödet innebär att du som kommit en bit i arbetslivet kan få stöd av oss på Trygghetsfonden TSL med karriär- och studievägledning och för att med hjälp av korta eller längre utbildningsinsatser stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Det är verkligen en jättefin förmån att kunna få hjälp av proffsiga vägledare när du funderar över dina utbildningsmöjligheter!

Vad kan jag få hjälp med?
— Du får en egen vägledare som hjälper dig med stöd och råd om du med hjälp av utbildning vill komplettera eller bredda din befintliga kompetens eller om du funderar på att byta yrkesinriktning. Om du har ansökt eller avser att söka omställningsstudiestöd hos CSN får du också hjälp med ett yttrande från oss om din sökta utbildning. Yttrandet är en bedömning om utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, vilket är ett villkor för att du ska kunna få omställningsstudiestöd.

Behöver jag förbereda mig inför min träff med vägledaren?
— Nej, du behöver inte förbereda dig, men för att få ut så mycket som möjligt av dina samtal med vägledaren behöver du ha en idé om vad du vill ha stöd och råd om. Det är även bra om du i förväg har funderat kring vilka dina mål är med den eller de utbildningar du fundera på och hur du ser att den eller de stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Vilka utbildningar kan jag gå?
— Du kan studera allt från korta kurser på någon dag till längre utbildningar. Stödet kan man bara få för utbildningar i Sverige. Du kan också ta del av stödet vid olika tillfällen i ditt yrkesliv. Huvudsaken är att du med utbildningen kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

När ska man kontakta TSL?
— Så fort som du funderar på att gå en utbildning kan du kontakta oss. Börja med att gå in på TSL.se och fyll i ansökan för Karriärvägledning och stöd till utbildning så hör vi av oss till dig.