Nu lättare att hitta till sin omställningsorganisation

Lättare att hitta till sin omställningsorganisation med ny webbtjänst


Hittills har det inte funnits ett enkelt sätt att ta reda på vilken omställningsorganisation man tillhör och kan vända sig till för att få omställnings- och kompetensstöd. Med Trygghetsfonden TSL:s nylanserade webbtjänst Hitta din omställningsorganisation kan personer ange sin arbetsgivares organisationsnummer och få svar direkt.

– Omställningsorganisationerna har fått en utökad roll med det nya huvudavtalet som trädde i kraft i höstas och kan nu leverera ett ännu mer omfattande stöd till de som blir av med jobbet, och ett helt nytt stöd till de som proaktivt vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Hittills har det varit svårt för många att veta vilken omställningsorganisation man tillhör och ska vända sig till. Vi har därför tagit fram en tjänst som underlättar detta. Den är fri för alla som vill att använda, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL.


Fakta

Hitta rätt bland omställningsorganisationerna

Det finns flera omställningsorganisationer i Sverige och dessa är kopplade till olika avtalsområden på den svenska arbetsmarknaden. Vilket kollektiv- eller hängavtal en person omfattas av styr vilken omställningsorganisation personen kan få stöd av. Den som inte omfattas av något avtal kan ha rätt till ett grundläggande stöd från en offentlig omställningsorganisation.

Vet man inte vilket avtal man omfattas av, eller vilken omställningsorganisation som erbjuder stöd inom ett visst avtalsområde, går det nu för de allra flesta att få svar på Hitta din omställningsorganisation.

Omställningsstöd och kompetensstöd

Omställningsstödet kan innehålla ekonomiskt stöd och hjälp till nytt jobb när man blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning. Kompetensstödet är nytt och innebär att personer med anställning kan få karriär- och studievägledning samt i vissa fall möjligheter till utbildning och ekonomiskt stöd under studietiden. Stöden ingår i kollektiv- och hängavtalen på den svenska arbetsmarknaden och är kostnadsfria för den enskilde.

En omställningsorganisation kan även stötta personer som ansöker om det nya omställningsstudiestödet från CSN.

Om Hitta din omställningsorganisation

Webbtjänsten är utvecklad av Trygghetsfonden TSL och finns på adressen hittaomstallningsorg.se. Den bygger på sökningar mot öppen data hos de registrerade omställningsorganisationerna Trygghetsfonden TSL, TRR, Omställningsfonden, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet TRS, CIKO, Omstella och Kyrkans trygghetsråd.