alt-text

Normalisering på arbetsmarknaden - men unga upplever situationen svårare

Antalet uppsagda som anmäls till stöd för Trygghetsfonden TSL har minskat kraftigt och är nu nere på nivåer som innan pandemin. Samtidigt har andelen unga som anser att det är svårt att få jobb ökat med 11 procentenheter jämfört med innan pandemin.

Ladda ner:
Kvartalsrapport 2021:2 Normalisering på arbetsmarknaden
– men unga upplever situationen svårare

Trygghetsfonden TSL:s rapport för andra kvartalet visar att antalet uppsagda personer som erbjöds stöd sjunkit till nivåer som ligger nära de som var innan pandemin. Knappt 3 100 personer beviljades stöd under april till juni vilket är 80 procent färre jämfört med andra kvartalet 2020 och bara 6,5 procent fler än motsvarande period 2019. Industri, bygg och livsmedel är de branscher som flest uppsagda tillhör, tillsammans står de för 45 procent av det totala inflödet under kvartalet.

-  Det har skett en anmärkningsvärd förbättring av arbetsmarknaden det senaste kvartalet. Trygghetsfonden TSL tar just nu emot en femtedel så många uppsagda personer som för ett år sedan. Det är av stor vikt att vi får bukt med smittspridningen så att arbetsmarknaden som helhet och särskilt inom utsatta branscher kan fortsätta att stärkas, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL 

Trots att arbetsmarknaden i stort har normaliserats ökar andelen unga under 30 år som anser att det är svårt att få jobb med 11 procentenheter jämfört med innan pandemin. Undersökningen som genomförts i samverkan med Generation Jobb/Kantar Sifo visar också att anställningsform och

utbildningsnivå påverkar ungas ställning på arbetsmarknaden. 57 procent av visstidsanställda anser att det är svårt att få ett nytt jobb. Motsvarande siffra för tillsvidareanställda är 32 procent. Vad gäller utbildningsbakgrund ser vi att bara två av tio med enbart grundskoleutbildning känner sig trygga på arbetsmarknaden. Med gymnasieutbildning stiger andelen till hälften.

- Samtidigt som arbetsmarknaden stärkts generellt är det fler unga som ser svårigheter att få ett nytt jobb. Det framför allt är anställningsform och utbildningsnivå som påverkar situationen. Nästan var fjärde person under 30 år får en utbildningsinsats genom oss för att kunna matchas till ett nytt jobb, konstaterar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL  

Av de under 30 år som beviljats stöd från Trygghetsfonden TSL har 77 procent gymnasieutbildning, 11 procent enbart grundskoleutbildning och 12 procent har högskoleutbildning. Av dessa får de med gymnasie-eller högskoleutbildning i högre grad en ny tillsvidareanställning jämfört med de som har grundskolenivå. Nästan var fjärde person under 30 år har fått en utbildningsinsats genom Trygghetsfonden TSL för att kunna matchas till ett nytt jobb. 

Nöjdheten hos de som fått vår hjälp har ökat till 92 procent. Nära 9 av 10 får en positiv lösning efter avslutat stöd och 4 av 5 uppger att det nya jobbet är lika eller mer kvalificerat än det tidigare.