Kompetensbrist på en tudelad arbetsmarknad

Utmaningarna med kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden var i fokus under Trygghetsfonden TSL:s webbinarium den 27 oktober.

Efter ett ansträngt år är läget på arbetsmarknaden betydligt ljusare. Varsel om uppsägning ligger på historiskt låga nivåer samtidigt som företagens efterfrågan på kompetens är hög, berättade Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL i sin inledning.

Omställningskvoten från Trygghetsfonden TSL visar att betydligt fler uppsagda kommer ut i nytt jobb än som kommer in i stöd. Elektriker, snickare, kockar, förare och personliga assistenter är några yrken där kompetensbristen är som högst. – Vi ser att det finns en outnyttjad kompetens på arbetsmarknaden som kan tillvaratas genom b.la. validering. Många arbetsgivares behov kan också mötas med kortare utbildningsinsatser som både stärker befintlig och utvecklar ny kompetens, sa Caroline Söder.

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, berättade om de historiskt stora nyetableringar som pågår i Norrland. – Dessa etableringar ställer stora krav på arbetsmarknadens kompetensförsörjning men också och att samhällets service underlättar utvecklingen, sa Peter Larsson.

7 av 10 företag upplever det svårt att hitta kompetent personal berättade Mia Berhardsen, Policyexpert kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv.  Den snabba utvecklingen av digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på ny kompetens och kompetensutveckling. - Samtalet om kompetensbrist kan lätt bli anonymt. Det handlar i slutändan om individens behov och livslånga lärande, berättade Mia Berhardsen.

I det avslutande samtalet konstaterade Bengt Forsling, chef LO-distriktet i Västsverige och ordförande Göteborgsregionens kompetensråd, att samverkan mellan arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att råda brist på kompetensbristen och den outnyttjade resurs som idag står utanför arbetsmarknaden.

Webbinariet modererades av Johan Grauers, Kommunikationschef Trygghetsfonden TSL.

 

Missade du webbinariet?
Titta på inspelningen i efterhand på Trygghetsfonden TSL:s Youtubekanal.

Frågor?
Johan Grauers
Kommunikationschef