alt-text

Ljus arbetsmarknad och allra ljusast i norr

Efter den djupa nedgången under Coronapandemin har den svenska ekonomin och arbetsmarknaden återhämtats snabbt och kraftfullt under det gångna året. Arbetslösheten har fortsatt att minska och på lite mer än ett år har vi gått från djup kris till en stark konjunktur, där tillväxten snarare hålls igen av brist på komponenter och arbetskraft än en svalare efterfrågan.

Ladda ner: 
Kvartalsrapport 2021:4 Ljus arbetsmarknad och allra ljusast i norr

Konjunkturindikatorer såsom Inköpschefsindex ligger för närvarande långt över sitt historiska snitt och vittnar om en robust utveckling och ökade nyanställningsbehov i industrin, och enligt KI:s konjunkturbarometer är anställningsplanerna på rekordnivåer.

- I nuläget kommer två personer ut i arbete för varje uppsagd som beviljas omställningsstöd, något som stämmer väl överens med den starka återhämtningen på arbetsmarknaden, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Trots en utmanande start på året där många av de 35 000 uppsagda som beviljades omställningsstöd under 2020 skulle ut i nytt jobb, har resultaten varit mycket glädjande. Nedgången i andelen som hittat nytt jobb efter stödet blev mindre än förväntat och vi ser nu att andelen återigen börjat stiga under hösten. Samman-taget under 2021 har 87 procent hittat en ny lösning på arbetsmarknaden efter avslutat stöd.

Allra starkast är arbetsmarknaden i norra Sverige där 90 procent fick ett jobb eller påbörjade längre studier efter avslutat jobbprogram under 2021. Norrland präglas av de många stora nyetableringarna inom industri och teknik som genererar stor efterfrågan på yrkesarbetare för industriproduktion, konstruktion av lokaler och annan infrastruktur.

- Vi kan se att de som allra snabbast får jobb i regionen är de inom industri- och byggyrken såsom maskinförare, elektriker, svetsare, gjutare och plåtslagare. De stora industrietableringarna i regionen innebär tillgång till nya jobb, men också behov av mobilitet och kompetensförsörjning när ny kompetens ska attraheras till regionen, konstaterar Caroline Söder

Samtidigt står vi kvar med ett ben i en pandemi som ännu inte släppt greppet om Sverige och vår omvärld. En ökad smittspridning och störningar i leveranskedjor globalt har dock hittills inte hindrat återhämtningen. Vilka konsekvenser den ökade smittspridningen kan få under kommande år är svårt att förutse. Men med de två senaste åren i backspegeln står vi väl rustade för nya utmaningar i tiden som kommer.