alt-text

Konsekvenserna av pandemin har drabbat kvinnor i högre utsträckning

På internationella kvinnodagen uppmärksammade Trygghetsfonden TSL kvinnor i omställningsstödet. Nya siffror visar att antalet kvinnor som blev uppsagda på grund av arbetsbrist tredubblades när pandemin slog hårt mot kvinnodominerade branscher. Genom stöd från Trygghetsfonden TSL får nio av tio ett nytt jobb.

Under krisen som följt Corona pandemin har andelen uppsagda kvinnor ökat till 40 procent. Det är mer än tre gånger fler än året innan, vilket kan jämföras med en fördubbling av antalet män. Den stora ökningen av uppsagda kvinnor beror på att restriktionerna för att minska smittspridning av covid-19 och socialt umgänge främst har påverkat branscher där många kvinnor arbetar.

- Det är unikt för Trygghetsfonden TSL att andelen kvinnor utgör nära hälften av de uppsagda som får stöd. Orsaken är att till skillnad från tidigare konjunkturnedgångar så har pandemin slagit hårdast mot kvinnodominerande branscher som handeln, hotell och restauranger, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Nio av tio får en positiv lösning efter stöd från Trygghetsfonden TSL. Fler kvinnor (11 %) än män (8 %) väljer att börja studera. Fler kvinnor (65%) än män väljer att studera teoretisk utbildning jämfört med män (50%). Nivån på studierna är för 50 procent av kvinnorna eftergymnasial jämfört med 41 procent för männen.

- Vi kan se att uppsagda kvinnor har en högre utbildningsnivå samtidigt som de tenderar till att ha något mindre självförtroende kring sin egen kompetens jämfört med männen. Därför är det glädjande att kvinnor och män i lika hög utsträckning får ett nytt jobb genom stödet från Trygghetsfonden TSL, säger Caroline.

Kvinnor i omställningsstödet

  • Under Corona pandemin har 12 500 uppsagda kvinnor från LO-yrken fått omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL.
  • Majoriteten kommer från storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
  • 20 procent har en eftergymnasial utbildning jämfört med 15 procent för männen.
  • 74 procent upplever att de får ett lika eller mer kvalificerat nytt jobb jämfört med 84 procent av männen.
  • Nio av tio får en positiv lösning efter stöd från Trygghetsfonden TSL.