Inflödet ökar – byggbranschen hårt drabbad

Under första kvartalet 2024 beviljades knappt 7 000 personer omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Det var nästan 50 procent fler än motsvarande kvartal året innan då 4 744 personer beviljades stöd. Byggbranschens inflöde ökar kraftigt och var under det första kvartalet mer än dubbelt så stort som motsvarande kvartal 2023. Det visar Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport.

Publicerad: 2024-03-28

Sysselsättningen är fortsatt förhållandevis hög, även om både antalet sysselsatta och arbetslösheten har utvecklats i en mer negativ riktning den senaste tiden. Under det första kvartalet 2024 har byggbranschen gått om industrin och är nu den bransch som har haft störst inflöde av personer som har beviljats omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL.

31 procent av inflödet hittills under året har kommit från personer verksamma inom byggbranschen. Motsvarande siffra första kvartalet förra året var 16 procent. Den största delen av inflödet från byggbranschen kommer från delbranschen Byggande av bostadshus och andra byggnader.

– Antalet som beviljats omställningsstöd har ökat inom de flesta branscher, i jämförelse med motsvarande period förra året. Men industrin har minskat och är nu den näst största branschen efter byggsektorn, därefter följde handeln, personaluthyrning och transport, säger Caroline Söder vd för Trygghetsfonden TSL.

Även antalet konkurser stiger. Drygt en av tre konkurser under första kvartalet skedde inom byggbranschen där ökningen var knappt 80 procent i jämförelse med motsvarande period förra året.

Trots ett ökande inflöde har utfallen för Trygghetsfonden TSL:s deltagare varit väldigt bra.

– Under första kvartalet fick fler än 9 av 10 personer som tagit del av omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL en ny lösning på arbetsmarknaden. Det innebär att resultaten fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå. Under det senaste året uppger även fyra av fem att det nya arbetet är lika eller mer kvalificerat än den tidigare anställningen, avslutar Caroline Söder.

(Brytpunkt för data är den 25 mars 2024.)

Läs mer i vår kvartalsrapport 1 2024 på vår rapportsida.