alt-text

Fler får mer stöd vid uppsägningar och möjligheter till kompetensutveckling

Under LO:s representantskapsmöte den 17 november fattades beslut om att säga ja till att bli en del av huvudavtalet på svensk arbetsmarknad. Beslutet innebär att Trygghetsfonden TSL kommer att kunna erbjuda mer stöd till fler genom det nya avtalet. Det är en styrka för den svenska modellen att parterna tar ett stort ansvar över arbetsmarknadsfrågorna i Sverige.

När avtalet börjar gälla under 2022 kommer även tidsbegränsat anställda att kunna erbjudas omställningsstöd. Därtill kommer Trygghetsfonden TSL också att hantera det nya omställningsstudiestödet som ger möjlighet till kompetensutveckling under anställning. De LO-förbund som väljer att inte bli en part av avtalet kommer att kunna ta del av ett grundläggande omställningsstöd.

 - Det känns bra att kunna erbjuda privatanställda yrkesarbetare ett förstärkt omställnings- och kompetensstöd som även kommer att vara tillgängligt för tidsbegränsat anställda. Nu påbörjar vi utvecklingen för att stå redo när avtalat träder i kraft, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Det är en framgång för den svenska modellen att parterna kommit överens och det är viktigt att LO som representerar Sveriges yrkesarbetare är med och påverkar utvecklingen av förutsättningarna på arbetsmarknaden.

 - Partsöverenskommelsen ger ett värde för både arbetstagare och arbetsgivare, och därmed även för samhällsutvecklingen i stort konstaterar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL är ett tydligt exempel på styrkan med den svenska modellen och till stor del en unik lösning jämfört med omvärlden. Det är ett omställningsstöd som omfattar 2 miljoner anställda inom privat sektor och ingår i kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Idag erbjuder vi hjälp till jobb för tillsvidareanställda yrkesarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Nio av tio som får en positiv lösning efter stöd från oss. När det nya avtalet börjar gälla under 2022 kommer även tidsbegränsat anställda att kunna erbjudas detta stöd. Därtill kommer vi också hantera det nya omställningsstudiestödet som ger möjlighet till kompetensutveckling under anställning. De LO-förbund som väljer att inte bli en part av avtalet kommer att kunna ta del av ett grundläggande omställningsstöd.