alt-text

Visa din kompetens genom validering

Få dina kunskaper validerade!

Du kanske har arbetat länge i ett yrke utan att ha någon formell utbildning. Då är validering, yrkesbevis, yrkesprov, yrkesdiplom, kompetensprov eller certifiering olika sätt att få ner kunskaper och kompetens på pappret. Det finns olika system för olika yrken och branscher. Längre ner hittar du länkar till yrkesnämnder för olika branscher. Där kan du få mer information om vad som gäller i just din bransch.

Vad menas med validering?

Ordet kommer från engelskans validate och betyder göra giltigt, bekräfta. Validering är en bedömning och kartläggning av en persons faktiska kunskaper. Validering kan också göras när man bedömer betyg, intyg, certifikat och examen från ett annat land. Validering kan också innebära att man visar upp sina kunskaper praktiskt. Valideringen utförs ofta av godkända valideringsleverantörer.

Varför ska man validera sina kunskaper?

Det kan hjälpa dig i lönesamtal men även vara en tillgång eller ett måste när du söker nytt jobb. Du kan också få användning för validering i utbildningssammanhang, och till exempel inte behöva läsa de ämnen du redan kan.

Kompetensprov

Kompetensprov är ett teoretiskt prov som du kan göra om du inte har utbildning för det specifika yrke eller bransch du arbetar i. För att ha rätt att göra ett kompetensprov måste du med hjälp av intyg från arbetsgivare kunna visa att du har arbetat ett visst antal timmar i ditt yrke. Det kan skifta mellan olika branscher. Ofta tas en avgift ut för proven.

Yrkesbevis, yrkesprov och yrkesdiplom

Ett yrkesbevis är när du har arbetat ett visst antal timmar i en viss bransch eller ett visst yrke samt klarat branschen eller yrkets kompetensprov. Att ha ett yrkesbevis kan ge rätt att utföra vissa arbetsuppgifter.

Yrkesprov är en examination för elever som går yrkesutbildningar. Yrkesdiplom är ett bevis för att du kan ditt yrke eller har vissa specialistkunskaper och utfärdas bland annat efter många yrkesutbildningar.

Certifiering

Certifiering är en standardiserad prövning. Den utfärdas efter en genomgången utbildning och är ett bevis på att du har klarat utbildningen. Den är kravet för att utfärda licens, diplom eller yrkeslegitimation inom olika yrken.

Gesäll- och mästarbrev

Inom många hantverksyrken måste man göra ett gesällprov som är både praktiskt och teoretiskt. Gesällprovet är ett bevis på hantverksskicklighet. Man kan ta gesällbrev inom 70 olika yrken.

Den som har arbetat minst 10 000 timmar i yrket och gått igenom en utbildning kan ta mästarbrev. Det är det högsta beviset på hantverksskicklighet.

Vill du veta mer? Här är länkar till yrkesnämnder och branschorganisationer:

 
Byggbranschens yrkesnämnd

 • Information om validering finns här.
 • Här kan du testa dig själv inför valideringen.

ECY Elbranschens centrala yrkesnämnd

 • Information om validering finns här.
 • Information om nationellt branschprov hittar du här.

Glasbranschföreningen

 • Information om yrkesprov i glasmästeryrket och gesällprov konstinramaryrket finns här.

Handelsrådet

 • Information om validering av butikssäljare finns här.

Industrivalidering

 • Information om validering inom industrin finns här.

Installatörsföretagen

 • Information om validering finns här

Myndigheten för yrkeshögskolan

 • Information om validering i olika branscher finns här.

Lackerarnas yrkesnämnd

 • Information om yrkesprov finns här.

PVF Yrke & Utbildning

 • Information om yrkesexamen hos PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd finns här.

Sveriges hantverksråd

 • Information om gesäll- och mästarbrev finns här.
 • Information om mästarutbildning på distans finns här.

SRY Servicebranschens yrkesnämnd

 • Information om SRY-bas validering finns här.
 • Information om yrkesbevis finns här.

Du kanske också är intresserad av

Händer som bläddrar i bok man

Gå utbildning

Hur ska man tänka när man väljer utbildning?

Händer på laptop

Gå utbildning

Saknar du datorvana?

Kvinna skriver på block (1)

Söka jobb

Så skriver du cv