alt-text

Hitta rätt utbildning

Vi hjälper dig att hitta rätt i den stora floran av utbildningar, från kortare kurser och Komvux till Yrkesvux, YH-utbildningar och högskolestudier.

Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning är en utbildning till ett yrke eller inom en bransch där det är brist på personal. Om du är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är Arbetsförmedlingen som hanterar ansökningar till arbetsmarknadsutbildningar. 

På Arbetsförmedlingens hemsida finns mer information

Komvux 

Komvux vuxenskolan ger utbildning på grundläggande nivå, för att få grundskolebehörighet, och gymnasial nivå. Det finns också yrkesutbildningar inom till exempel Bygg och måleri eller Restaurang och livsmedel. Komvux ger också kurser i Svenska som andraspråk. 

Man kan gå Komvux även om man har en gymnasieexamen, för att läsa in kurser för att kunna söka vidare till högre utbildningar. 

Man måste vara minst 20 år för att få gå på Komvux. Om man har en gymnasieexamen får man vara yngre. 

På Komvux finns både enstaka kurser och hela utbildningar, på plats eller på distans 

Gå in på din kommuns hemsida för att hitta information om utbildningar. 

På Arbetsförmedlingen finns mer information om komvux

På Distansutbildningar.se du komvuxutbildningar som ges på distans. 

Yrkesvux 

Yrkesvux är yrkesutbildningar som man kan gå både om man har en gymnasieutbildning eller om man saknar fullständigt gymnasiebetyg. 

Utbildningen kostar inget och ger dig rätt till CSN. 

Är du intresserad av Yrkesvux kontakta vägledningscentrum eller vuxenutbildningen i din hemkommun. Du kan få rätt att gå en utbildning i en annan kommun men det är din hemkommun som måste bevilja det. 

Mer information om Yrkesvux finns på Yrkesakademin. 

Det finns också Yrkesvux på distans. Läs mer om det på Distansutbildningar.se  

Yrkesnämnders utbildningar 

Många branscher har yrkesnämnder som bildats gemensamt av arbetsgivarförbund och fackförbund. Nämndernas mål är att det ska finnas välutbildade och kompetent arbetskraft inom respektive bransch. Nämnderna har hand om valideringar (länk) och kompetensprov (länk). Via nämnderna går det också att hitta olika utbildningar för respektive bransch. Vissa har en avgift, andra är kostnadsfria.   

Yrkeshögskolan (YH)  

Den som går en utbildning på Yrkeshögskolan kan vara näst intill säker på att få arbete efteråt. I snitt har nästan 90 procent arbete efter examen, ytterligare 4–5 procent är egenföretagare. Betydligt färre hade jobb före utbildningen. 

En förklaring till de här positiva siffrorna är att YH-utbildningar endast får startas om det finns ett behov på arbetsmarknaden. Liksom att utbildningarna bedrivs i nära samarbete med arbetsgivare. En tredje förklaring är att det alltid ingår en lång praktik i utbildningen, Lärande i arbete (LIA). Många får arbete på sin praktikplats. 

YH-utbildningar finns i hela Sverige och i många branscher: Bygg, anläggning och fastighet, Data/IT, Friskvård och kroppsvård, Ekonomi, administration och försäljning, Transporttjänster med mera. Utbildningar ges på 50, 75 och 100 procent. En del utbildningar går också att läsa på distans. Studierna är studiemedelsberättigade. 

Utbildningarna är 1-3 år långa, oftast 3-4 terminer, och i de flesta fall kostnadsfria. 

Gå kurs på utländskt prestigeuniversitet – gratis! 

Jo, det är sant. Via plattformarna Coursera och edX kan vem som helst gå en onlinekurs på prestigeuniversitet som Harvard University, Duke University och MIT. Kurserna är så kallade Mooc, Massive Open Online Courses, öppna onlinekurser som inte kostar någonting. 

En eller några få lärare kan undervisa tusentals elever med förinspelade lektioner. Kurserna finansieras tack vara att en del deltagare betalar en mindre summa, det är frivilligt, för att ta ett certifikat i slutet av utbildningen. 

På Coursera finns cirka 3 900 kurser och över 2 500 kurser inom de flesta akademiska ämnen. De flesta kurser är anpassade för att man ska kunna arbeta samtidigt. Man läser i sin egen takt, några timmar i veckan mellan en månad upp till ett halvår.  

Du kanske också är intresserad av

Kvinna bläddrar i mobil

Gå utbildning

Samlingssajter med utbildningar

Händer på laptop

Gå utbildning

Saknar du datorvana?

Spargris närbild i händer

Gå utbildning

Studielån – så funkar det