Region Stockholm

Telefon: 010-480 91 00

Postadress:
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL
Box 190 81
104 32 Stockholm

Maria Holmberg

Leveranschef
010-480 91 43
maria.holmberg@tsl.se

Heléne Björneving

Omställningsrådgivare
010-480 91 39
helene.bjorneving@tsl.se

Kristin Natt och Dag

Omställningrådgivare
010-480 91 52
kristin.nattochdag@tsl.se

Helena Jäderlund

Omställningsrådgivare
010-480 91 41
helena.jaderlund@tsl.se

Senast ändrad: 2017-10-31