Så blev 2016

2017:1

TSL-rapport helår 2016

Under december månad beviljade TSL omställningsstöd för 1 457 personer, vilket är en minskning med 14,8% jämfört med december 2015 då stöd beviljades till 1 710 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)