Rapporter publicerade 2017

Filtrera:

Goda tider för anställda inom byggbranschen

2017:09

Uppsagda från de branscher som haft mest omställning inom TSL det senaste året uppnår samtliga målet om att minst 70 procent ska vara i nytt jobb inom ett år.

Starkt resultat i Norrland

2017:8

Omställningens omfattning och resultat ser olika ut i olika delar av landet. En region med utmärkande resultat är Norrland.

Sommarstiltje på arbetsmarknaden

TSL 2017:7

Sommaren utgör oftast en lugn period för omställningsbranschen. I år än mer så än vanligt. Antalet beviljade omställningsstöd i juli är 33 % färre än ifjol och andelen deltagare som hittade en lösning i juni var 27 % färre.

Bättre tider för industrin

2017:5

Vi ser allt fler tecken på en allt bättre tid för svensk industri. År över år har antalet deltagare som kommer från industrins avtalsområde minskat med nästan 1 500.

Antalet beviljade omställningsstöd ökar

2017:4

Efter en längre period av ett sjunkande inflöde ökade antalet deltagare som erbjudits omställningsstöd i mars med 18,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Män får oftare jobb, kvinnorna väljer att utbilda sig

17:3

De goda tiderna på arbetsmarknaden fortsätter. Under februari månad har inflödet av deltagare varit fortsatt lågt och andelen deltagare som fått ett jobb är fortsatt hög.

Det går bra nu

2017:2

Det går bra för TSLs deltagare. Organisationen har under en längre tid haft en målsättning om att minst 70 procent av deltagarna ska få ett jobb och minst 80 procent av dem ska vara nöjda.

Så blev 2016

2017:1

2016 blev ett bra år. Inflödet av deltagare blev det lägsta sedan innan finanskrisen och andelen av deltagarna som hittade ett jobb under sin omställningsperiod blev den näst högsta i TSLs historia.