Validering viktigt verktyg

2016:5

TSL-rapport april 2016

Under april beviljade TSL omställningsstöd för 1 515 personer, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med året innan då stöd beviljades till 1 494 personer. Under de senaste 12 månaderna har 16 054 personer beviljats stöd, vilket är 23 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 19 745 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)