I väntan på 2017

2016:12

TSL-rapport nov 2016

Under november månad beviljade TSL omställningsstöd för 1 405 personer, vilket är en ökning med 3,16 % jämfört med november 2015 då stöd beviljades till 1 362 personer. Under de senaste 12 månaderna har 14 387 deltagare beviljats omställningsstöd, vilket är 19,3 % färre än föregående 12-månadersperiod då 17 823 personer beviljades stöd.

Ladda ner rapporten (pdf)