Så blev 2015

2016:1

TSL-rapport helår 2015

Under december beviljade TSL omställningsstöd för 1 710 personer, vilket är en
minskning med 25 procent året innan då stöd beviljades till 2 292 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)