Färre äldre förblir arbetssökande

2016:3

TSL-rapport feb 2016

Under februari beviljade TSL omställningsstöd för 1 497 personer, vilket är en minskning med 17,1 procent jämfört med året innan då stöd beviljades till 1 806 personer. Under de senaste 12 månaderna har 16 501 personer beviljats stöd, vilket är 19,6 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 20 535 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)