En allt starkare arbetsmarknad

2016:8

TSL-rapport juli 2016

Behovet av arbetskraft har inte varit så stort sedan innan finanskrisens början. Med fler vakanser och färre arbetssökande går vi mot en höst där vi förhoppningsvis kommer se att allt fler får ett jobb på kortare tid.

74,5 procent av de deltagare som avslutade sina omställningsprogram i juni hittade ett jobb. Motsvarande notering 2015 var 69,6 procent.

Ladda ner rapporten (pdf)